IPARD podsticaji i uslovi u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514958
  Cvetković Gordana
  Učesnik

   Korisnik koji je realizovao odobreni projekat, ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja, ako poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstva za zaštitu bilja.
   Uz zahtev za isplatu korisnik IPARD podsticaja dostavlja akt organa nadležnog za poslove zdravlja bilja i zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivreno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja propisane propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije u sektoru voća, povrća i ostalih useva. Propisane uslove za ovu oblast definišu Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i Zakon o zdravlju bilja (”Sl. glasnik RS”, br. 41/2009), koji su usklađeni sa propisima Evropske Unije.
   U okviru propisanih uslova korisnik sredstava za zaštitu bilja, odnosno držalac bilja primenjuje sredstva za zaštitu bilja:
   – u skladu sa rešenjem o registraciji,
   – u skladu sa deklaracijom i uputstvom za primenu,
   – u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja,
   – u skladu sa namenom sredstava za zaštitu bilja i sa ciljem suzbijanja,
   – na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja i nepotrebno povećava njihovo izlaganje sredstvima za zaštitu bilja,
   – na način kojim se ne ugrožava životna sredina,
   – na način koji ne prouzrokuje zagađenje objekata i prostorija koje koriste ljudi ili koje služe za gajenje i držanje životinja,
   – na način koji ne prouzrokuje zagađenje voda i površina koje se graniče sa tretiranim površinama,
   – na način koji ne prouzrokuje suzbijanje neciljanih organizama, narušavanje njihovog staništa, odnosno sprečavanje njihovog širenja u smislu mera zaštite bilja,
   – u vreme cvetanja bilja koja su otrovna za pčele,
   – u zaštićenim područjima,
   – ne primenjuje sredstva za zaštitu bilja koja sadrže osnovnu supstancu koja je upisana u Listu zabranjenih supstanci.
   Korisnik sredstava za zaštitu bilja, odnosno držalac bilja je dužan da:
   – vodi evidenciju o preduzetim merama zaštite zdravlja bilja, odnosno o tretiranju bilja i biljnih proizvoda, u polju i zaštićenom prostoru,
   – vrši skladištenje sredstva za zaštitu bilja u uslovima koji obezbeđuju održavanje nepromenjenih fizičkih i hemijskih osobina i pogodnosti za primenu,
   – vrši skladištenje sredstva za zaštitu bilja na način kojim ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životne sredine,
   – vrši kontrolno testiranje uređaja za primenu sredstva za zaštitu bilja,
   – na propisan način rukuje ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.
   Korisnik sredstava za zaštitu bilja odnosno držalac bilja 24 sata pre početka primene sredstava za zaštitu bilja obaveštava vlasnike parcela, koje se graniče sa parcelom koja će biti tretirana o primeni sredstava za zaštitu bilja i 48 sati pre početka primene sredstava za zaštitu bilja obaveštava odgajivače pčela, njihova udruženja, o primeni sredstava za zaštitu bilja, koja su otrovna za pčele, sa navođenjem načina primene.

   Cvetković Gordana, mast. inž. polj. za zaštitu bilja

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.