IPARD II Investicije u fizičku imovinu – Slavica Dželatović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512536

  Investicije se odnose na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na 4 sektora:
  – Proizvodnja mleka
  – Proizvodnja mesa
  – Proizvodnja voća i povrća
  – Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa)
  Iznos donacija od vrednosti ukupnih investicija:
  – 60% ukupnih prihvatljivih troškova,
  – 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave),
  – 70% u planinskim oblastima.
  – dodatnih 10% može biti dodeljeno za investicije u skladištenje stajnjaka, koje su značajne za zaštitu životne sredine.
  Dodatnih 10% se može dati za ulaganja u skladištenje – tretman opasnih otpadnih materija koji su produkti proizvodnje (primena Nitratne direktive (91/676/EEZ)). Ova Direktiva ima za cilj: smanjenje zagađivanja vode uzrokovanog ili podstaknutog nitratima iz poljoprivrednih izvora, i sprečavanje daljeg takvog zagađivanja.
  Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:
  1. Za voće, povrće i ostale useve: min. 10.000 evra, maks. 700.000 evra
  2. Za sektor mleka i mesa:min. 15.000 evra, maks. 1.000.000 evra
  Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD II rograma.
  Pravo na konkurisanje imaju poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
  i to:
  – fizička lica ii
  – pravna lica
  Uopšteno, prihvatljivi troškovi odnose se na sledeće stavke:

  A) Izgradnja/rekonstrukcija – uključuje:
  1. Troškove nabavke gotovih komponenti i delova (troškove kupovine i transporta) i njihovu instalaciju i
  2. Troškove izvođenja radova (materijal, transport i radove).
  B ) Oprema – uključuje:
  3. Troškove kupovine, transporta i instalacije.

  KORISNICI TREBA DA:
  a) Ispune finansijsko – regulatorne uslove:
  dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave;
  pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova;
  u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS;
  u slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.

  b) Posluju u skladu sa nacionalnim standardima:
  Poljoprivrednici – Korisnici IPARD II programa treba pri postupku prijavljivalja da dokažu da ispunjavaju relevantne nacionalne standarde u pogledu registracije poljoprivrednog gazdinstva, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, zdravstvene bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i načina obeležavanja i registrovanja životinja.
  Najkasnije do konačne isplate, gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
  Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

  c) Posluju u skladu sa EU standardima:
  Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine, zdravstvene zaštite bilja, dobrobiti životinja i zaštiti zdravlja zaposlenih i bezbednosti na radu

  d) Imaju adekvatnu stručnu spremu i/ili radno iskustvo:
  – Korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz:
  – Završenu srednju školu u oblasti poljoprivrede;
  – Iskustvo u poljoprivredi od najmanje tri godine (dokazuje se kroz upis u Registar Poljoprivrednih Gazdinstava);
  – Završen fakultet;
  – Završenu srednju školu i pisanu izjavu da će pohađati najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkuriše u IPARD programu.

  Napomena: U slučaju pravnih lica, navedeni uslovi se odnose na menadžere.

  e) Imaju ekonomski održivi projekat:
  U investicionoj studiji / poslovnom planu se prikazuje pozitivno povećanje prihoda od proizvodnje (ako nije investicija u upravljanje otpadom)
  U investicionoj studiji / poslovnom planu se pokazuje da je projekat ekonomski održiv

  f) Predaju kompletan zahtev za dobijanje donacija:
  Popune sve obrasce prema raspisanom pozivu
  Prikupe sve potrebne dozvole, rešenja i uverenja od ovlašćenih ustanova
  Na osnovu studije izvodljivosti izrade poslovni plan / investicionu studiju.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.