IPARD II Investicije u fizičku imovinu – Slavica Dželatović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512536
  Dželatović Slavica
  Učesnik

   Investicije se odnose na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na 4 sektora:
   – Proizvodnja mleka
   – Proizvodnja mesa
   – Proizvodnja voća i povrća
   – Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa)
   Iznos donacija od vrednosti ukupnih investicija:
   – 60% ukupnih prihvatljivih troškova,
   – 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave),
   – 70% u planinskim oblastima.
   – dodatnih 10% može biti dodeljeno za investicije u skladištenje stajnjaka, koje su značajne za zaštitu životne sredine.
   Dodatnih 10% se može dati za ulaganja u skladištenje – tretman opasnih otpadnih materija koji su produkti proizvodnje (primena Nitratne direktive (91/676/EEZ)). Ova Direktiva ima za cilj: smanjenje zagađivanja vode uzrokovanog ili podstaknutog nitratima iz poljoprivrednih izvora, i sprečavanje daljeg takvog zagađivanja.
   Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:
   1. Za voće, povrće i ostale useve: min. 10.000 evra, maks. 700.000 evra
   2. Za sektor mleka i mesa:min. 15.000 evra, maks. 1.000.000 evra
   Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD II rograma.
   Pravo na konkurisanje imaju poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
   i to:
   – fizička lica ii
   – pravna lica
   Uopšteno, prihvatljivi troškovi odnose se na sledeće stavke:

   A) Izgradnja/rekonstrukcija – uključuje:
   1. Troškove nabavke gotovih komponenti i delova (troškove kupovine i transporta) i njihovu instalaciju i
   2. Troškove izvođenja radova (materijal, transport i radove).
   B ) Oprema – uključuje:
   3. Troškove kupovine, transporta i instalacije.

   KORISNICI TREBA DA:
   a) Ispune finansijsko – regulatorne uslove:
   dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave;
   pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova;
   u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS;
   u slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.

   b) Posluju u skladu sa nacionalnim standardima:
   Poljoprivrednici – Korisnici IPARD II programa treba pri postupku prijavljivalja da dokažu da ispunjavaju relevantne nacionalne standarde u pogledu registracije poljoprivrednog gazdinstva, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, zdravstvene bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i načina obeležavanja i registrovanja životinja.
   Najkasnije do konačne isplate, gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
   Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

   c) Posluju u skladu sa EU standardima:
   Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine, zdravstvene zaštite bilja, dobrobiti životinja i zaštiti zdravlja zaposlenih i bezbednosti na radu

   d) Imaju adekvatnu stručnu spremu i/ili radno iskustvo:
   – Korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz:
   – Završenu srednju školu u oblasti poljoprivrede;
   – Iskustvo u poljoprivredi od najmanje tri godine (dokazuje se kroz upis u Registar Poljoprivrednih Gazdinstava);
   – Završen fakultet;
   – Završenu srednju školu i pisanu izjavu da će pohađati najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkuriše u IPARD programu.

   Napomena: U slučaju pravnih lica, navedeni uslovi se odnose na menadžere.

   e) Imaju ekonomski održivi projekat:
   U investicionoj studiji / poslovnom planu se prikazuje pozitivno povećanje prihoda od proizvodnje (ako nije investicija u upravljanje otpadom)
   U investicionoj studiji / poslovnom planu se pokazuje da je projekat ekonomski održiv

   f) Predaju kompletan zahtev za dobijanje donacija:
   Popune sve obrasce prema raspisanom pozivu
   Prikupe sve potrebne dozvole, rešenja i uverenja od ovlašćenih ustanova
   Na osnovu studije izvodljivosti izrade poslovni plan / investicionu studiju.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.