IPARD – CILJEVI, MERE, DOKUMENTI

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513412
  Terzić Todo
  Učesnik

   Ciljevi programa: Ključni instrument za predpristupnu pomoć u okviru ruralnog razvoja za programski period 2014-2020. godine predstavlja IPARD II Republike Srbije. Cilj pomoći EU je da podrži usklađivanje srpske poljoprivredne politike sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP), da doprinese stvaranju konkurentnog, održivog i efikasnog poljoprivrednog sektora, održavajući ruralne zajednice živim, i da poboljša bezbednost hrane, veterinarske i fitosanitarne propise, kao i zdravlje životinja i biljaka. Sprovođenje IPARD II programa u Srbiji treba da doprinese usklađivanju i sprovođenju državnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Program IPARD II će takođe ojačati kapacitete odgovarajućih struktura za upravljanje fondovima EU da bi mogao efikasno da upravlja programom i da ga sprovodi u skladu sa zahtevima EU.

   Prioriteti i mere: Evropska komisija je 20.01.2015. godine usvojila IPARD II program za Republiku Srbiju. Za programski period do 2020. godine odobreno je finansiranje za niz mera koje će biti sprovedene u dve faze.

   Prva faza :
   Ø Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava; Ø Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda;
   Ø Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu;
   Ø Tehnička pomoć.
   Druga faza:
   Ø Agro-ekološke mere, razvoj organske poljoprivrede;
   Ø Priprema i sprovođenje lokalnih akcionih strategija- LEADER pristup.

   IPARD mera Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava osmišljena je da podstakne investiranje u objekte, mehanizaciju, opremu i tehnologiju, koji bi omogućili razvoj produktivnosti i efikasnosti, uz zadržavanje standarda EU za proizvodnju, posebno u domenu javnog zdravlja, zaštite životne sredine, dobrobiti životinja i zaštite na radu.
   IPARD mera Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda je usredsređena na povećanje produktivnosti i efikasnosti prerade hrane da bi se izdržao pritisak tržišne konkurencije, kao i da bi se pomoglo sektoru da se postepeno uskladi sa standardima EU.
   IPARD mera Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu će podržati ruralni turizam, a time i dati mogućnost poljoprivrednicima da primene i razlikuju svoje aktivnosti i zaradu. Ekonomska diverzifikacija treba da podrži rast, zaposlenost i održivi razvoj ruralnih područja, i time doprinese boljoj teritorijalnoj ujednačenosti, kako ekonomskoj, tako i društvenoj, direktno povećavajući prihod u ruralnim područjima razvijanjem nepoljoprivrednih aktivnosti.
   IPARD mera Tehnička pomoć će doprineti kvalitet stručnih obuka i informativnih servisa za poljoprivrednike i mala lokalna preduzeća.
   IPARD mera Agro-ekološke mere, razvoj organske poljoprivrede podižu svest proizvođača o zaštiti i unapređenju dostupnih prirodnih resursa. One obuhvataju zaštitu i očuvanje zemljišta, kvaliteta vazduha, vode, životinjskih i biljnih staništa, tradicionalnih ruralnih i poljoprivrednih područja velike prirodne vrednosti.
   IPARD mera Priprema i sprovođenje lokalnih akcionih strategija- LEADER pristup treba da omogući dobro upravljanje kroz lokalna partnerstva, i podstakne zapošljavanje i razvoj ljudskog kapitala. Pristupom integrisanog teritorijalnog razvoja na „lokalnom” nivou zagarantovan je uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja, što je jedan od sveobuhvatnih ciljeva politike ruralnog razvoja.

   Dokumenti : Prilikom konkurisanja za sredstva iz IPARD II programa, uz popunjenu prijavu potrebno je priložiti i biznis plan, koji treba da prikaže ekonomsku održivost poslovne ideje. Za investicije do 50.000 evra dovoljna je pojednostavljena verzija biznis plana, dok je za investicije preko 50.000 evra potrebno priložiti detaljan poslovni plan. Ostala dokumenta, koja se izadaju od strane Agencije za privredne registre i jedinica lokalne samouprave treba da dokažu da opšti troškovi nisu finansirani iz drugih javnih izvora finansiranja (nacionalnih ili evropskih). Izvodi iz katastra nepokretnosti, izvodi iz zemljišnih knjiga, kao i ugovori o zakupu zemljišta se prilažu kako bi se sagledala vlasnička strutkura zemljišnih poseda. Kopija katastarskog plana se prilaže u razemri 1:2:500. Lice koje aplicira za bespovrtana sredstva , kroz potvrde izdate od strane jedinice lokalne samouprave i nadležne poreske uprave potvrđuje da je izmirilo sve tekuće poreze i dažbine. Kada je predmet investicionog ulaganja izgradnja ili rekonstrukcija objekata uz zahtev je potrebno priložiti glavni projekat sa građevinskom dozvolom. Detaljna specifikacija je dokument koji se prilaže uz svaku ponudu za stavku koja je predmet investiranja.

   Todo Terzić, dipl.inž.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.