IMOVINA ZADRUGE

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 2 meseci ranije by Kolčić Dragan.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #579719
  Kolčić Dragan
  Učesnik

   Imovinu zadruge čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčanim sredstvima i
   hartijama od vrednosti (zadružna svojina) i druga imovinska prava.
   Zadružna svojina obrazuje se iz udela zadrugara koji su preneseni u svojinu zadruge ili članarine zadrugara, sredstava ostvarenih radom i poslovanjemzadruge i sredstava koja je zadruga stekla na drugi način.
   U obavljanju delatnosti, zadruga koristi zadružnu svojinu, a na osnovu drugih imovinskih prava može koristiti i sredstva u svojini zadrugara, kao i sredstva drugih domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica.
   Zadruga raspolaže svojom imovinom na način određen zakonom, osnivačkim aktom, odnosno zadružnim pravilima.
   Zadruga koja koristi imovinu koja je evidentirana kao društvena svojina, odnosno kao društveni kapital, ne može bez prethodne saglasnosti agencije nadležne za poslove privatizacije da donosi odluke o raspolaganju tom imovinom, a naročito odluke o: prodaji, poklonu, razmeni, korišćenju, poravnanju sa poveriocima, davanju zaloge, davanju hipoteke i davanju garancije, davanju u dugoročni zakup i ulaganju u druga pravna lica.
   Udeli su sredstva koja zadrugari obezbeđuju za osnivanje i poslovanje zadruge.
   Svaki zadrugar upisuje jednak udeo.
   Zadrugar upisuje udeo u novčanim sredstvima.
   Zadrugar može, u celini ili delimično, da upiše udeo i u nenovčanim sredstvima, koja se izražavaju u novčanom iznosu, ako je tako određeno osnivačkim aktom, odnosno zadružnim pravilima.
   Vrednost nenovčanog udela sporazumno procenjuju osnivači, a posle osnivanja zadruge – organ određen zadružnim pravilima.

   Dragan Kolčić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.