Hemijske mere zaštite voća

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514805
  Grujić Dušan
  Učesnik

   Под хемијским мерма подразумева се примена фунгицида у заштити биљака од проузроковача болести. Фунгициди су хемијска једињења која убијају или инхибирају развој патогена. Због своје ефикасности они су нашли широку примену. Међутим, масовна примена фунгицида је имала и низ негативних последица, посебно на животну средину и развијање резистентности патогена. Због тога се данас хемијске мере виде као значајан део интегралних мера заштите гајених биљака од патогена и треба их примењивати само тамо где се ни на који други начин не може обезбедити адекватна заштита.
   Фунгициди су део шире групе хемијских једињења који су намењењи за сузбијање гљива, мада неки од њих делују и на фитопатогене бактерије. Фунгициди делују на патогене протективно (пре остварене инфекције),кураативно (после остварене инфекције) и ерадикативно (спречавају спорулације). Протективни фунгициди се налазе на површини биљака, на местима где су нанети и на патогене делују контактно. Ерадикативни фунгициди делују локално на местима инфекције и ограничавају продирање патогена у биљна ткива. Фунгициди делују куративно после остварене инфекције и њиховог усвајања од стране биљака и транспорта до места на којима се патогени развијају. Овакав начин деловања имају системични фунгициди. У односу на објекат примене фунгициди се деле на:
   -средства за третирање биљака;
   -средства за третирање семена, расада и садног материјала;
   -средства за третирање земљишта;
   -средства за третирање ускладиштених производа;
   Према патогенима које сузбијају, фунгициди се деле на:
   -тилетициде (сузбијају патогене рода Tilletia);
   -вентурициде (сузбијају патогене рода Venturia);
   -ботритициди (сузбијају патогене рода Botrytis);
   По пореклу фунгициди могу бити: неоргански и органски
   Када гунгицид дође у контакт са патогеном, он га усваја и почиње да делује токсично. Фунгициди могу деловати својим јонима, одређеним активним групама или читавим молекулима. Најчешћи начин деловања фунгицида на патоген:
   -деловање на ћелијске мембране;
   -инактивирање ензимског система;
   -денатурација протеина;
   -инхибиција дисања;
   -инактивација ћелиских једара.
   Ремећење ових животних функција патогена, спречава се клијање спора, пораст хифа и спорулација.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.