Gubar-Lymantria dispar

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513176
  Janković Vesna
  Učesnik

   Gubar-Lymantria dispar je polifagna štetočina.Prvenstvno šuma,naročito hrastovih,a odatle se dalje širi u voćnjake(jabuka,šljiva,trešnja,kruška,orah…).U nedostatku hrane prelazi i na povrtarske i ratarske kulture.Gubar ima jednu generaciju godišnje.Javlja se u nekoliko stadijuma razvića.(stadijum jajeta,stadijum gusenice,stadijum lutke ,imago).Jaja su žućkaste boje poređana u gomilicama (400-600 u leglu) pokrivena dlačicama koje ženka skida sa trbuha “guba”.Gubar provede u stadijumu jajeta 8 meseci.Ženka polaže jaja na stabla voćaka u gradaciji na kamenu,plotovima,ogradama,kućama i drugim mestima.Pri izlasku iz jaja gusenice se najpre zadržavaju na leglu nekoliko dana,a zatim ih vetar raznosi po drveću tražeći hranu.Svojom ishranom nanose štetu šumskom drveću i poljoprivrednim kulturama.Gusenice ovog leptira su jako dlakave sa velikom glavom,tamno-sive boje,veličine 8 cm.Na leđima imaju dva reda tačaka koje su na jednom kraju plave,a na drugom crvene.Žive oko 2 meseca ostavljajući iza sebe pustoš i potpun golobrst.Lutke su tamno braon ,veličine oko 2-4 cm.Žive u uvijenom lišću ili u pukotinama kore oko 2-3 nedelje.Gubar je leptir kod koga je izražen polni dimorfizam.Ženka je veliki leptir,svetlo žute boje,troma i nepokretna ,a mužjaci su tamno mrke boje,veoma živo lete.Leptiri svoj let počinju u drugoj polovini juna koji traje do avgusta meseca.Polno su zreli i hrane se.Borba protiv gubara je veoma teška.Ovog leptira treba držati pod kontrolom da ne dođe do gradacije.Jedna od najefikasnijih mera suzbijanja je uništavanje jaja gubara.Jaja se uništavaju u periodu mirovanja (tokom jeseni i zime) na dva načina:mehanički i hemijski.Mehaničko uništavanje se sastoji u struganju jajnih legala sa kore drveta.Jaja pažljivo treba sastrugati u neki sud,zatim sakupljena jaja obavezno spaliti.Ukoliko se neko jaje zadrži u pukotini kore ili padne na zemlju iz njega će se izleći gusenica.Hemijsko uništavanje podrazumeva natapanje legla naftom ili petrolejom.Uništavanje gusenica gubara-u aprilu mesecu kada se pojave u krunama voćaka mogu se jednostavno stresti ili uništiti gaženjem.Gusenice gubara se mogu uništiti i hemijskim putem,primenom insekticida(Decis 2,5 EC,Fastac..).Na području Kolubarskog okruga u 2004 godini kada se gubar javio u gradaciji štete nastale ishranom gusenica gubara registrovane su na ukupnoj površini od 5702,16 ha.Od toga na voćarskim kultutama 4411,66 ha a na ratarskim i povrtarskim kulturama 1290,5 ha.Najugroženija voćna vrsta je bila šljiva gde se procenat oštećenja kretao i do 80% u epicentrima napada.

   Dipl.ing.Vesna Janković

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.