Gorka trulež ploda jabuke

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514850
  Grbić Jelena
  Učesnik

   Gorku trulež izaziva fitopatogena gljiva Glomerella cingulata. Ona je polifagna vrsta, parazitira brojne voćne vrste: jabuku, krušku, badem, višnju. Gljiva predstavlja glavni problem kod čuvanja jabuke. Obično se bolest slabo širi u hladnjači, ali po iznošenju iz hladnjače simptomi se naglo javljaju u vidu truleži.

   Gljiva na plodovima jabuke izaziva kružne pege koje počinju na lenticelama i postepeno se šire. Na jednom plodu može biti više pega, koje su ujednačene tamnomrke boje. One se postepeno šire, spajaju se i dovode do potpune truleži ploda. U okviru pege formiraju se acervule kremaste boje. Gljiva formira toksine koji zaraženom plodu daju gorak ukus.

   G. cingulata prezimljava u obliku peritecija i acervula u mumificiranim plodovima i micelijom u zaraženom izumrlom drvetu i rak ranama. Infekcija plodova jabuke se vrši tokom cele vegetacije, ali je intenzivnija krajem vegetacionog perioda. Na višim temperaturama, dolazi do povećanja pega na plodu.

   Za suzbijanje patogena, koriste se higijenske mere uništavanja inokuluma. Ove mere se ogledaju u uklanjanju mumuficiranih plodova, rak-rana i izumrlih grana. Hemijsko suzbijanje podrazumeva upotrebu fungicida, kao što su: Geoxe 50-WG , Funomil i drugi registrovani preparati . Pri upotrebi preparata strogo se pridržavati uputstva proizvođača.

   Jelena Grbić, dipl. ing. zaštite bilja

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.