Glodari – značajne štetočine

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513171
  Janković Vesna
  Učesnik

   Glodari su značajne štetočine. O tome govore i podaci da od 50000 vrsta sisara, oko 2000 vrsta su glodari, a 32 vrste žive i prave štete na našim prostorima. Štete od glodara mogu biti direktne i indirektne.
   Direktne štete od glodara su oštećenja useva, zasada, zagadjenje uskladištenih proizvoda, a indirektne kao vektori brojnih bolesti ljudi i životinja (mišja groznica, trihinela, kuga…).
   Glodari su prisutni svuda – u urbanim i ruralnim sredinama (polje, usevi, zasadi, staje, ambari, kuće, magacini, kancelarije…).
   Od glodara koji prave značajne štete na našim poljima najzastupljeniji su:
   – Hrčak – Cricetus cricetus
   – Poljska voluharica – Microtus arvalis
   – Miš humkaš – Mus musculus hortulanus
   – Poljski miš – Apodemus sylvaticus
   – Slepo kuče – Spalax leucodon
   Većina glodara živi od 2,5 – 3 godine, ima veliku moć razmnožavanja, izuzetno razvijena čula mirisa i sluha, kao i kopačku aktivnost.
   Za najznačajnije vrste glodara utvrdjene su kategorije brojnosti na osnovu kojeg se utvrdjuje prag štetnosti i vrši suzbijanje. Mere suzbijanja glodara vrše se hemijskim preparatima koji se nazivaju rodenticidi. Na tržištu danas postoji veliki boj rodenticida, i to na bazi sledećih aktivnih materija: Bromadiol-a, Cink-fosfid-a, Florumafen-a, Hlorofacinon-a, Holeralciferol-a, Varfarin-a.

   Dipl.ing. zaštite bilja Vesna Jankovića

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.