Fondovi, raspodela dobiti i pokriće gubitaka- Predrag Perić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512489
  Perić Predrag
  Učesnik

    Zadruga može da osnuje zadružni, rezervni i druge fondove. Zadružni fond se koristi za investicije ili povećanje obrtnih sredstava zadruge, dok se sredstva iz rezervnog fonda koriste za pokriće gubitaka zadruge i isplatu uloga zadrugara, kao i za druge svrhe.O visini izdvajanja sredstava u zadružni, rezervni i druge fondove, kao i o raspolaganju sredstvima fondova, odlučuje skupština zadruge. Takođe, skupština zadruge po usvajanju finansijskih izveštaja odlučuje i o raspodeli godišnje dobiti. Dobit se raspoređuje za: 1.       Pokriće gubitaka koji su preneti iz ranijih godina;2.       Fondove za različite namene, ako su obrazovani;3.       Isplatu neto dobiti ili pripisivanje dobiti ulozima zadrugara, osim u slučaju zadruga koje posluju sa članarinom. Iznos neraspoređene dobiti prenosi se u narednu poslovnu godinu ili se koristi za unapređenje zadruge. U raspodeli dobiti, zadrugar učestvuje srazmerno veličini svog uloga u zadruzi i vrednosti izvršenog prometa preko zadruge u skladu sa ustanovljenim principima raspodele dobiti  uređenim zadružnim pravilima. Pravo zadrugara na učešće u dobiti postoji samo za vreme trajanja statusa člana zadruge. Iz sredstava neraspoređene dobiti iz ranijih godina, pokriva se gubitak. Ako se on ne može pokriti iz sredstava neraspoređene dobiti, onda se pokriva iz rezervnog fonda ukoliko ga je zadruga obrazovala ili se pokriva iz drugih fondova za različite namene ili smanjenjem osnovnog kapitala zadruge, u skladu sa zadružnim pravilima. Predrag Perić dipl.ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.