Fizičke osobine zemljišta – Dipl.ing Darko Simić

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 1 mesec ranije by Simić Darko.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #583576
  Simić Darko
  Učesnik

   <p style=”text-align: left;”>      Svaka gajena kultura će blagorodno  odreagovati  na dobru strukturu zemljišta,</p>
   <p style=”text-align: left;”>Neretko je da se godinama narušavaju fizičke sobine zemljiša iz raznoraznih razloga.</p>
   <p style=”text-align: left;”>Moramo obratiti pažnju na činioce koje utiču na kvalitet zemljišta kako bi u bilo kojoj proizvodnji imali smanjene rizike a povećali profitabilnost.</p>
   <p style=”text-align: left;”>      Najveća masa korenovog sistema svake gajene kulture, se nalazi u oraničnom sloju. Pored nedostastka hraniva kao i velike zbijenosti zemljišta na pravilan razvoj i rasprostranjenost korenovog sistema utiče i slabija aeracija oraničnog i podoraničnog sloja zemljišta. S toga postoje kritične koncentracije kiseonika u zemljištu, a za većinu biljnih vrsta se kreće od 5 do 12% od ukupne zapremine vazduha u zemljištu.</p>
   <p style=”text-align: left;”>       Do anaerobioze dolazi najčešće usled činioca koje se javljaju delovanjem prirode a ne retko i greškama u agrotehničkim i meliorativnim aktivnostima čoveka:</p>

   <ul style=”text-align: left;”>

  • Vremenski uslovi, padavine, poplave smanjuju zaprimine zemljišnih pora koje ispunjavaju vodom a sa druge strane istiskuju vazduh koje su ispunjavale zemljišne pore.
  • Gaženje, naročito kretanjem teškim mašinama i njihovim agregatima u vremenskim periodima kada je zemlja zasićena vodom, te usled takvih aktivnosti dolazi do veće prepreke prodiranja korenovog sistema u dublje slojeve.
  • Do nedostatka kiseonika i do oštećenja posebno ozimih žita može doći usled stvaranja ledene kore u toku zime.
  • <p style=”text-align: left;”></p>
   <p style=”text-align: left;”> Svi ovi navedeni razlozi značajno utiču na pravilnu obradu, odvodnjavanjem, primenom organskih đubriva i drugim aktivnostima obezbedi takva struktura zemljišta u kojoj će biti doboljno pora ispunjenih vazduhom, pošto je to jedan od preduslova za normalan rast i razvoj korenovog sistema.</p>
   <p style=”text-align: left;”>                                                                                            Dipl.ing Darko Simić</p>

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.