Fitoplazmozna proliferacija jabuke (Apple proliferation phytoplasma)

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513298
  Panajotović Zoran
  Učesnik

   Kod jabuke se proliferacija smatra najštetnijom bolesti od onih koje su prouzrokovane fitoplazmama. Štete se ogledaju u opštem slabljenju biljaka i smanjenom prinosu. Na zaraženim biljkama jabuke formiraju se sitni, spljošteni nepotpuno obojeni plodovi. Takvi plodovi su slabijeg kvaliteta i lošijeg ukusa tako da se mogu koristiti jedino za industrijsku preradu. Simptomi su lako uočljivi, a najuočljivije su promene na novoformiranim mladarima. U toku leta dolazi do formiranja simptoma poznatog pod nazivom „veštičije metle“. Takođe, dolazi i do pojave lisnih rozeta na vrhovima mladara ili nastaju iz spavajućih pupoljaka na starijim granama. Listovi na lisnim rozetama mogu poprimiti svetliju boju u odnosu na normalne listove, a tokom jeseni poprimaju crvenkastu nijansu. Najuočljiviji simptom proliferacije jabuke je izrazito izdužena peteljka. Zaštita se zasniva na preventivnim merama borbe – fitosanitarna kontrola prilikom uvoza sadnog materijala (karantin), proizvodnja sadnog materijala bez prisustva fitoplazmi, prostorna izolacija prilikom podizanja dugogodišnjih zasada, primena insekticida u cilju suzbijanja insekata – vektora fitoplazme (cikade i lisne buve). Rano otkrivanje simptoma je od izuzetnog značaja za sprečavanje daljeg širenja infekcije. Pojedinačne zaražene mlade biljke treba iskrčiti. Insekticidi se primenjuju samo u slučaju velike brojnosti insekata.

   Zoran Panajotović, dipl.inž. zaštite bilja

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.