Faktori koji utiču na selekciju goveda

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513395
  Krajnović Dragoljub
  Učesnik

   Selekcija na proizvodne osobine je vrlo složen proces. Te osobine imaju složenu naslednu osnovu sa većim brojem gena, a osim toga na ispoljavanje pomenutih osobina bitno utiču spoljni faktori. Uspeh,ili efekat selekcije zavisi od uspešnosti ili tačnosti ocene priplodne vrednosti, intenzivnosti selekcije i dužine generacijskog intervala.Ocenjivanje priplodne vrednosti predhodi selekciji. Šire posmatrano, ocenjivanje priplodnih vrednosti, pod kojim se podrazumeva vrednost grla, izražena u potomstvu tog grla, može se obaviti na osnovu predaka, fenotipa grla, srodnika i potomaka grla. Korišćenje svih tih izvora informacija još uvek nije dovoljno dostupna u našim uslovima selekcijskog rada, upravo kao i tačnost dobijenih ocena. Ograničenost izvora, odnosno nedostatak nekih od izvora informacija, ili pdataka o kontroli osobina na koje se vrši selekcija, najčešće je objektivne prirode. Primera radi, muška priplodana grla nemaju svoj fenotip za osobine mlečnosti, muznosti i neke osobine plodnosti, što je slučaj i sa podmlatkom. Prevazilaženje dela tog ograničenja postiže se ako se sistematski vodi matična evidencija i kontrola plodnosti za sva grla u poopulaciji. Time se formira osnova za ocenjivanje i selekciju grla korišćenjem više izvora informacija. Za uspeh u selekciji veliki značaj ima tačnost ocene priplodne vrednosti domaćih životinja. Tačnost ocene priplodne vrednosti grla za određene proizvodne osobine, zavisi od više uticaja, kao što su:varijabilnost osobine (posebno od dela koji izazivaju geni), tačnost merenja osobine, broj merenja i metod ocenjivanja. Treba imati u vidu da na sve pomenute, kao i na druge faktore, može da utiče odgajivač ili selekcionar.U pogledu varijabilnosti jedne proizvodne osobine treba istaći značaj smanjenja variranja paragenetskih uticaja kao što su ishrana, nega, zdravstvena zaštita, vremenski faktori, stresni i drugi spoljni uticaji. Ukoliko su ti faktori pod višom kontrolom, tj. ako se uspešnije primenjuju zootehnički principi i normativi, odnosno standardna tehnologija hranjenja, gajenja i iskorišćavanja grla, onda će do izražaja više da dođu razlike koje izazivaju geni, odnosno nasledna osnova.Tačnost merenja osobina zavisi od tehničkih i drugih uslova pod kojima se osobina meri i od stručne osposobljenosti i motivisanosti lica koja obavljaju merenja. Tačnost merenja osobina može da bude problem jer se radi o velikom broju merenja koja obavljaju brojna stručna i nestručna lica. Da bi se ovaj problem rešio treba težiti unapređnju uslova rada i tehnike koja se koristi za merenje,kao i stručnom i praktičnom usavršavanju lica koja obavljaju merenje, pa na osnovu toga se dobija tačnost identiteta grla i evidencije svih promena, a posebno podataka o identitetu grla u reprodukciji, tj. o ocu i majci grla.Metod ocenjivanja priplodne vrednosti grla u bitnoj meri utiče na tačnost ocene. Postoji više metoda za ocenjivanje priplodne vrednosti grla. Na tačnost ocenjivanja priplodne vrednosti jednog grla utiče efikasnost i objektivnost u korišćenju svih infomacija (postojećih podataka) o grlu, o drugim grlima sa kojima je u srodstvu i o populaciji iz koje potiče.

   Dragoljub Krajnović dipl.inž.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.