Faktori koji utiču na prinos i kvalitet sena-Bilal Tajić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512704
  Tajić Bilal
  Učesnik

   Količina i kvalitet sena koji će se konačno koristiti za ishranu stoke zavisi od više faktora.Jedan od osnovnih faktora je sama biljka. Naime ne daju sve biljke iste prinose po jedinici površine, niti je sastav i kvalitetno proizvedene bio-mase isti po jedinici težine. S druge strane, ista vrsta ima različite varijetete, a isti varijetet može da različito realizuje svoje mogućnosti zavisno od delova, , sredine i proizvodnje, primenjene tehnologije i tehnike. Sve se to odražava na prinos i kvalitet sena,
   Drugim rečima, održavanje, nega i melioracije travnjaka i odabiranje, setva, nega i čitava proizvodnja trave, leguminoza, njihovih smeša, priprema zemljišta, održavanje i poboljšavanje njegove plodnosti primenom poznatih mera, upotreba savremene tehnologije i sredstava za ubiranje, prevoz, konzerviranje proizvodnog materijala i sve druge mere treba da doprinesu podizanju prinosa i kvaliteta stočne hrane u celini pa i sena.
   Posebno treba , medjutim, istaći neke od faktora koji su svuda, manje ili više prisutni i deluju.
   Pre svega, kosidba mora biti tako obavljena da se na određenoj visini biljke ravnomerno kose. Visoka kosidba, kao i preniska, mogu uticati negativno na obnavljanje vegetacije, pa samim tim i na povratni prinos i kvalitet prinosa.Jedan od faktora je i vreme kosidbe . O njemu treba voditi računa ne samo da bi se što bolje uskladio kvalitet sa prinosom već i da bi se sprečili gubitci koji u nepovoljnim uslovima nastaju.
   Dipl. ing stočarstva Bilil Tajić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.