Facelija – medonosna biljka

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #564500
  Zlatarić Svetlana
  Učesnik

   Botaničke osobine. Jednogodišnja je zeljasta biljka, gusto prekrivena kratkim dlačicama, listovi su perasto usečeni, cvetovi su plavičasti ili modri sakupljeni na vrhu stabljike i grana.

   Upotrebna vrednost. Koristi se kao medonosna biljka, kao i za zelenišno đubrenje. Ima prednost zato što cveta pre svih biljaka. Pošto je ovo medonosna biljka potrebno je povezati proizvodnju semena sa potrebama pčelara. Cveta 45-50 dana posle setve. Cvetanje traje 30-40 dana. Cvetovi daju obilje nektara i cvetnog praha. Prinosi meda sa 1 ha kreću se od 150-300 kg, a pod povoljnim uslovima(višekratna setva) može se postići i 1000 kg meda po 1 ha. Boja meda je svetložuta ili bela, prijatnog mirisa i ukusa i odličnog kvaliteta.

   Zemljište. Najbolje uspeva na kvalitetnim zemljištima kao što su karbonatni černozem, livadske crnice, aluvijum, a može se sejati i na drugim tipovima zemljišta jer nema posebnih zahteva prema tlu. Predsetvena priprema treba da je kvalitetna, odnosno kao za šećernu repu.

   Đubrenje. Količine mineralnih đubriva zavise od lokalnih uslova (preduseva, plodnosti zemljišta, itd.). Prosečna količina koja se unosi pod osnovnu obradu iznosi 200 kg/ha mešanih đubriva N:P:K 15:15:15, ili neka slična kombinacija mešanih đubriva, sa naglašenim sadržajem fosfora. U predsetvenoj pripremi se unosi još 100-150 kg uree po ha, i na taj način  se izbegava prihranjivanje useva u toku vegetacije.

   Setva se obavlja krajem marta, odnosno kada vremenske prilike dozvole. Najbolje je odmah nakon setve šećerne repe. Setva se obavlja žitnim sejalicama na međuredno rastojanje od 25 cm (svaka druga lula). Dubina setve trebs da bude 2-3 cm. Količina semena je 8 kg/ha.

   Žetva. Vreme početka žetvenih radova je veoma bitno za ostvarenje prinosa i kvaliteta zrna, pa se pre svega u tom slučaju redovno primenjuju desikanti. Nakon 5-7 dana od primene desikanta, pristupa se kombajniranju uz primenu žitnih kombajna podešenih za konkretne uslove i veličinu zrna kod ove kulture. Žetva se može obavljati samo ako je usev u potpunosti suv, što znači da treba izbegavati jutarnje rose. Po obavljenim žetvenim radovima seme je neophodno očisti, i nakon toga dosušivati, što se može obavljati uz primenu kontejnerskih sušara, uz produvavanje vazduhom, bez upotrebe energenata kada su količine roda veće, ili na betonskoj podlozi, prirodnim putem, korištenjem sunčeve energije. Prosečan prinos se mena kod ove kulture se kreće od 500-800 kg/ha

   PSSS Šabac

   Savetodavac za ratarstvo Svetlana Zlatarić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.