ERINOZNA GRINJA VINOVE LOZE – Eriophyes vitis

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513545
  PSSS Smederevo
   ERINOZNA GRINJA VINOVE LOZE
   Eriophyes vitis

   Erinozna grinja je veoma rasprostranjena i može se naći gotovo na svim područjima na kojima se gaji vinova loza. Izaziva oštećenja poznata kao erinoza ili lozina krasta, kako se još naziva.Erinozna grinja vinove loze je cvrvolikog skoro cilindričnog tela, bledo-žućkaste boje. Ima tri generacije u toku godine. Prema nekim od istraživanja prva generacija se razvija od sredine aprila do 20. juna, druga u periodu od 20. juna do 7. avgusta dok se treća razvija od 7. avgusta pa sve do kraja septembra.Grinje poslednje generacije prezimljuju u pupoljcima vinove loze. Nalaze se u dlačicama između ljuspica pupoljka u nepokretnim grupicama. Broj prezimljujućih primeraka varira, u jednom pupoljku se može naći od jednog pa do 950 ili čak i više. Najveći broj grinja, u zavisnosti od rasporeda pupoljka po spratovima, zimuje u osnovi dok je procenat grinja u vršnim pupoljcima mali ( oko 10 % ). U proleće, na temperaturi od oko 15-16 OC počinju sa svojom aktivnošću ( ishrana i polaganje jaja ). Kada se pupoljci otvore i kada se pojave listovi i cvetovi, nimfe i odrasli odlaze na naličje lista, sišu sokove i dolazi do obrazovanja gala u obliku plikova ili kako se još u narodu može čuti bubuljica ili bradavica. Ta bradavičasta ispupčenja, na licu lista, su tamno zelene boje dok je na naličju ( ispod plikova ) udubljenje obraslo žućkastobeličastim dlačicama. U toku vegetacije preko leta grinje se razvijaju u galama i tu polažu jaja u njihovim osnovama.U svom razviću Eriophyes vitis ima sledeće razvojne stadijume:
   1. jaje
   2. dva stupnja nimfi
   3. odrasli

   Stadijum larve traje veoma kratko i odmah dolazi do presvlačenja larve. Nimfe prvog stupnja ostaju blizu mesta gde su se ispilile jer su slabo pokretne.Presvlačenje se obavlja u galama. Polno zrele ženke su zdepaste, jaja srazmerno krupna. Razviće od jajeta do odraslih traje 10-14 dana. U razviću ove grinje u toku vegetacije se razlikuju tri perioda:
   fenofaza cvetanja i obrazovanja gala na površini drugog i trećeg lista od osnove lastara
   gale se nalaze na petom i sedmom listu kada dolazi do formiranja bobica
   nalivanje i sazrevanje zrna dok se gale formiraju na vršnim listovima letorasta
   U povoljnim uslovima gale mogu da zahvate celu površinu. U tom slučaju ivice listova su povijeni na dole. Veličina gala je obrnuto proporcionalna broju gala na listu. Najmlađi i najmanji listovi su najređe napadnuti od stranje ove grinje. Takođe, stepen napadnutosti zavisi i od sorte vinove loze. Podložnije napadu su one sorte koje imaju maljaviji list. Posledice napada se ispoljavaju u poremećaju fotosinteze, smanjenom sadržaju ugljenih hidrata i povećanom sadržaju tanina. Izdanci imaju slab prirast, sitne listove i tanke letoraste.


   Nikolić Nadežda dipl.inž.poljoprivrede

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.