Elementi složenog biznis plana – IPARD

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514575
  Starinac Zoran
  Učesnik

   Biznis planom se potvrđuje ekonomska isplativost investicije.Za investicije preko 50.000 Eur-a potrebno je izraditi složen poslovni plan.Pored osnovnih elemenata koi čine i jednostavni poslovni plan a to su:
   -Osnovni podaci o podnosiocu zahteva i predmetu investicije,
   -Struktura i obim proizvodnje,
   .Materijalni inputi i radna snaga,
   -Podaci o osnovnim sredstvima i obračun amortizacije,
   -Projekcija plana prodaje,formiranje ukupnog prihoda,
   -Struktura i dinamika ulaganja i izvori finansiranja (korišćenje i otplata kredita)
   Na osnovu dobijenih vrednosti pristupa se statičkoj i dinamičkoj oceni .Za razliku od jednostavnog poslovnog plana,kod složenog poslovnog plana potrebno je uraditi projekciju bilansa uspeha,novčanog toka,ekonomskog toka i bilansa stanja.
   Statička ocena opravdanosti se ocenjuje na osnovu:
   1.Koeficijent tekuće likvidnosti= obrtna imovina/kratkoročne obaveza -veće ili jednako 0,9
   2.Odnos prihoda i rashoda= ukupni prihodi/ukupni rashodi -veće ili jednako 1
   3.Odnos obaveza i kapitala=ukupne obaveze (kratk.+dug.)/kapital i rezerve -manje ili jednako 4
   Pored ovih pokazatelja ,na osnovu projektovanog bilansa uspeha i bilansa stanja izračunava se neto sadašnja vrednost investicije kao i interna stopa rentabilnosti (koja mora biti veća od projektovane diskontne stope)

   Dipl.inž AE Zoran Starinac
   PSSS Kruševac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.