Ekonomsko finansijska analiza IPARD projekata

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512692
  Starinac Zoran
  Učesnik

   Na osnovu svih input-a i output-a , vrši se projekcija bilansa uspeha,finansijskog i ekonomskog toka projekta koji predstavlja polaznu osnovu za ocenu efikasnosti samog projekta.
   Statička ocena ekonomske efikasnosti projekta bazira se na pojedinačnim pokazateljima koji se izvode iz podataka iz novčanih tokova i bilansa stanja.Statički pokazatelji :
   -Rentabilnost : Neto dobit/ukupne investicije ;
   -Reproduktivnost : (neto dobit+amortizacija/ukupne investicije) ;
   -Ekonomičnost : ukupni rashodi/ukupan prihod ;
   -Kratkoročna likvidnost : kratkoročna potraživanja/kratkoročne obaveze ;
   -Stepen dugoročne zaduženosti : (dugoročni krediti+ostala dugoročna pozajmljena sredstva)/ukupna pasiva ;
   Dinamička ocena ekonomske efikasnosti projekta uključuje ceo vek investicionog projekta.Za ocenjivanje rentabilnosti koristi se ekonomski tok projekta ,a za ocenjivanje likvidnosti finanasijski tok projekta.Najvažniji pokazatelji su neto sadašnja vrednost,interna stopa rentabilnosti i vreme povraćaja uloženog kapitala.
   Neto sadašnja vrednost projekta je sadašnja vrednost neto primanja ekonomskog toka uz diskontnu stopu koja je jednaka realnoj kamatnoj stopi na kredite a najmanje 5%.Investicija čija je neto sadašnja vrednost pozitivna može se smatrati ekonomičnim.
   Interna stopa rentabilnosti je diskontna stopa pri kojoj je neto sadašnja vrednost projekta jednaka nuli, i može se tretirati kao specifična stopa profitabilnosti.
   Vreme povraćaja uloženog kapitala je period za koji je potrebno da se sredstva uložena u projekat vrate (predračunska vrednost inv./dobit).
   PSSS Kruševac dipl.inž AE Zoran Starinac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.