Đubrenje jagode gajene na PE foliji (fertigacija)

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513444
  Jocić Dejan
  Učesnik

   Ukoliko je pri zasnivanju zasada jagode obavljeno meliorativno đubrenje stajnjakom,njegova aktivnost se održava do 3 godine,što je i maksimalna dužina eksploatacionog perioda zasada jagode.
   Reakcija zemljišta pogodna za gajenje jagode je od 5,5 do 6,5,odnosno blago kisela.
   Redovna mera pri gajenju jagode na foliji je prihrana vodotopivim đubrivima kroz sistem za navodnjavanje “kap po kap” (tzv.fertigacija),jer obezbeđuje potpunu iskoristivost đubriva uz lako programiranje doza.Formulacije đubriva treba birati u skladu sa fenološkim fazama razvoja biljke.Potrebne količine hranljivih elemenata rastvaraju se u vodi u posebnom sudu i uz pomoć posebnih uređaja-dozatora na principu vakuuma ubacuje se u vodu u sistemu za navodnjavanje.
   U proleće na početku vegetacije treba koristiti đubriva sa naglašenim sadržajem fosfora,tzv.startere,sa formulacijama od 44% do 52% fosfora.Ova đubriva treba da pojačavaju aktivnost korenovog sistema na početku vegetacije.Primenjuju se 1-2 puta na 7-10 dana.
   U fazi intenzivnog razvoja bokora (formiranja novih listova i pojave cvetnih pupoljaka) radi povećanja vegetativnog porasta treba koristiti kompleksna mineralna đubriva sa nešto većim sadržajem azota (24:8:16 ili 20:20:20) u koncentraciji od 0,10 do 0,15%.
   U fenofazi cvetanja,zametanja i intenzivnog porasta plodova povećavaju se potrebe za kalijumom.Jagoda je osetljiva prema jonu hlora,pa treba birati formulacije đubriva koje ne sadrže hlor (16:8:32+2% MgO+mikroelementi ili 17:10:27+mikroelementi).Naglašen sadržaj kalijuma doprinosi boljem kvalitetu plodova u smislu povećanja sadržaja rastvorljive suve materije i šećera,kao i boljeg izgleda ploda.Sa ciljem povećanja čvrstoće i transportabilnosti treba redovno primenjivati đubriva Multi KMg (12:0:43+2% MgO) u kombinaciji sa đubrivom 15,5:0:0+26,5% CaO.
   Pomenute prihrane se izvode u proleće od prve dekade marta do zrenja, a u vreme berbe se ponavljaju na svaka 3 dana naizmenično KNO3 ili CaNO3 sa dozom od 1 g/biljci.
   Na zemljištima sa velikim deficitom kalcijuma i izraženom kiselošću korišćenje đubriva 26,5% CaO se preporučuje svakih 7-10 dana u količini do 50 kg/ha.Ne treba ga mešati sa drugim đubrivima.
   Važnu dopunu u zadovoljavanju ishrane jagode pojedinim mineralnim elementima predstavlja folijarna prihrana (preko lista).Prihrana se vrši na svakih 7-10 dana u koncentracijama od 0,5 do 0,7%.
   Sa folijarnom prihranom se upotrebljavaju i sredstava za zaštitu od prouzrokovača bolesti i štetočina.Suspenziju treba praviti na sledeći način:voda+folijarno đubrivo+insekticid+fungicid.Optimalne temperature za primenu đubriva preko lista su oko 20 stepeni,a poželjno je da nakon tretiranja ne bude padavina 48 sati.

   PSSS Jagodina
   dipl.ing.Dejan Jocić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.