Drugi javni poziv za IPARD podsticaje za ulaganje u prerađivačke kapacitete

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514901
  Petrović-Luković Violeta
  Učesnik

   Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje za ulaganje u prerađivačke kapacitete raspisan je 18.decembra 2018. godine i traje do 11. marta 2019. godine.Ovim javnim pozivom obuhvaćene su investicije za ulaganje u fizičku imovinu koja se tiče prerade i marketinga proizvoda iz sektora mleka, mesa, voća i povrća, a obuhvata i proizvode iz sektora ribarstva.
   Zahtev za odobravanje projekata može se podneti samo u okviru jednog sektora. Jednim zahtevom može biti obuhvaćeno više investicija.
   Prihvatljivi troškovi su u vezi izgradnje, nabavke nove opreme i mehanizacije.
   Minimalan iznos podsticaja je 10.000 evra. Iznos podsticaja je 50% od prihvatljivih troškova za investiciju.
   Maksimalan iznos podsticaja u sektoru mleka koji može ostvariti jedan korisnik je 2.000.000 evra, a u sektoru prerade voća, povrća i mesa do 1.000.000 evra.
   Uz Zahtev za odobravanje projekta dostavlja se sledeća dokumentacija:
   1) poslovni plan
   2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
   3) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8. Pravilnika o IPARD podsticajima
   4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato
   od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
   5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
   6) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre
   7) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
   8.) poreski bilans za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
   9) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
   10) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem – na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.
   11) Izjavu podnosioca zahteva da kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta.
   Za investicije u izgradnju objekata, neophodno je dostaviti i:
   1) projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa propisom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
   2) građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.
   Za investicije u nabavku opreme koja se ugrađuje u objekat, dostavlja se i upotrebna dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

   PSSS Kragujevac
   Violeta Petrović-Luković

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.