Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za podsticaje za tov

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #515015
  Milošević Mirjana
  Učesnik

   Подстицаји за тов стоке могу да се остваре ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину oд 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће календарске године.
   Изузетно, у 2019. години захтев за подстицаје подноси се у прописаном року ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 01. октобра 2018. године до 30.јуна 2019. године.
   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
   Уз захтев за подстицаје за тов јунади, свиња, јагњади и јаради, за грла предата кланици, подноси се:
   1. пријемница за откупљена грла са спецификацијом грла за које се подноси захтев оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора,

   Уз захтев за подстицаје, за извезена грла или грла упућена на територију АП Косово и Метохија, подноси се:
   1. откупни лист или признаница, оверени од стране ветеринарског инспектора,
   2. рачун или фактура на име подносиоца захтева издата од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП Косово и Метохија и које је извршило извоз товних грла; оверени од стране ветеринарског инспектора,
   3. копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), а за грла упућена на територију АП Косово и Метохија – Додатак ветеринарско-санитарном уверењу, оверени од стране ветеринарског инспектора,
   4. потврда о здравственом стању пошиљака животиња за транспорт издате, у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена односно упућена на територију АП Косово и Метохија са подацима о идентификационом броју грла, оверени од стране ветеринарског инспектора, као и
   5. копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак, која није потребна за грла упућена на територију АП Косово и Метохија.

   Уз захтев за подстицаје за товна грла у власништву подносиоца захтева која су држана на газдинству другог држаоца (кооперанта), подноси се и:
   1. уговор између власника животиње и држаоца животиња оверен од стране надлежног јавног бележника, који нарочито садржи:
   • податке о броју газдинства на којем се животиња налази,
   • име и презиме држаоца животиње односно власника газдинства,
   • име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава, као и
   • податке о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, како би се могла извршити провера у Централној бази података о обележеним животињама.

   Саветодавац
   Мирјана Милошевић

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.