Djubrenje detelinsko – travnih smeša u ranu jesen

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514602
  Lazović – Đoković Nada
  Učesnik

   Produktivnost zasejanih detelinsko travnih smeša značajno zavisi od intenziteta djubrenja. Kada se DTS zasejava na oraničnom zemljištu, treba je djubriti kao i oraničnu kulturu.
   Detelinsko – travne smese (DTS) sastavljene su od trava i detelina čija je prvenstvena namena ishrana preživara. Ove smeše imaju celi niz prednosti u poredjenju sa gajenjem čistih kultura trava i detelina. Istraživanja pokazuju da DTS daje 20 % veći prinos SM (suve materije) nego čiste kulture, a visina prinosa je manje podložna variranju, posebno ako se radi o smešama sa većim brojem komponenti. Detelinsko travne smeše manje poležu i lakše se kose, a isto tako najčešće daju krmu boljeg kvaliteta, dobro energetski izbalansiranu i bolje probavljivosti u poredjenju s čistim kulturama trava i detelina. Uz korišćenje u zelenom stanju pogodne su i za siliranje, spremanje senaže i sena.
   Osim što je DTS jeftina i kvalitetna hrana domaćim životinjama, ona ima veliki broj povoljnih svojstava. Svojim razgranatim korenom štiti zemljište od erozije, a njena gusta nadzemna masa stvara pokrov koji guši korove na gajenoj površini. Korenje različitih trava i detelina u smeši raste na različitim dubinama tako da dolazi do boljeg i dubljeg provetravanja zemljišta težeg mehaničkog sastava i popravljanja vodno-vazdušnog režima.
   DTS je poželjno uvrstiti u plodored- Budući da različite trave i deteline trebaju hraniva u drugačijem odnosu, tu je DTS u prednosti jer su pojedine njegove komponente u stanju iskoristiti teže pristupačna hraniva, a zbog boljeg korištenja hraniva njihovo ispiranje u dublje slojeve je svedeno na minimum kao i gubitak vlage iz zemljišta.
   DTS stvara pokrov koji guši korove na gajenoj površini- tako da je odlična predkultura za sve ostale kulture i poželjno je da se uvrsti u plodored. Najpovoljnije vreme setve je druga polovina avgusta do septembra, izuzev na površinama koje će veći deo zime biti pod vodom i tada je bolje odabrati prolećni rok setve.
   Produktivnost zasejanih detelinsko travnih smeša značajno zavisi od intenziteta djubrenja. Kada se DTS zasejava na oraničnom zemljištu, treba je djubriiti kao i oraničnu kulturu. Najtačnije preporuke o količini koja je potrebno primeniti u osnovnoj i predsetvenoj pripremi zemljišta moguće je dati tek na osnovu rezultata analize no okvirno, trebalo bi osigurati djubrenjem: 50-60 kg/ha N, 100-120 kg/ha P2O5, 150-180kg/ha K2O.
   Djubrenje u vegetaciji kod DTS-a s većim udelom trava provesti iza svakog otkosa sa po 30-50 kg N jer azot podstiče rast visokih trava koje čine osnovu krme, dok se visoki prinosi i dobra kvaliteta krme kod DTS-a sa visokim udelom detelina postiže i uz smanjenje djubrenja ili uz potpuno izostavljanje djubrenje azotnim djubrivima iza otkosa. Djubrenje koja se nikako ne bi trebala izostaviti je primjena 50-70 kg/ha P2O5 i K20 rano u jesen u obliku kompleksnih NPK djubriva sa manjim udelom azota.

   U prvom delu vegetacije preporučuje se djubrenje većom količinom azotnih djubriva, a u drugom, letnom delu primenjuje se manja količina djubriva jer je zbog suše i visokih letnjih temperatura učinak djubrenja umanjen.
   Orijentaciski bi se djubrenje DTS-a pre setve trebalo sastojati od osnovnog djubrenja u kojoj se može primeniti 400-500 kg/ha NPK 10-20-30 i predsetveno djubrenje u kojoj se može primeniti NPK 15-15-15 ili NPK 20-10-10 u količini 150-200 kg/ha. Početkom vegetacije iduće godine, čim to dozvole vremenski uslovi, potrebno je primeniti 100 – 200 kg/ha KAN-a ili AN-a.
   Zbog čega je značajno rano jesenje djubrenje?
   Važno je istaknuti da je u rano jesenjem periodu potrebno primeniti NPK formulacije s naglašenim sadržajem fosfora i kalijuma. U ovom periodu se može primeniti 300-400 kg/ha NPK 7-20-30. Ovo djubrenje je značajno radi stvaranja veće koncentracije sokova u korenu i kruni korena što sprečava smrzavanje biljke, a isto tako je utiče na stvaranje što većeg broja skraćenih izbojaka kako bi trava u zimu ušla što gušća i u što boljoj kondiciji.
   Ukoliko su TDS zasnovane na lakim zemljištima, postoji opasnost da će doći do odnošenja ili ispiranja hraniva, stoga se preporučuje djubrenje obaviti rano u proleće.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.