Da li postoji budućnost zadruga u Srbiji?

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512658
  Pavlović Mladen
  Učesnik

   I u svetu i u Srbiji zadruge imaju budućnost. Dok postoje mali robni proizvođači, davaoci ili korisnici usluga postoji i potreba da se oni međusobno povezuju i udružuju. Pojam “mali” treba uslovno prihvatiti, jer će i onaj koji nam se u ovom trenutku čini velikim u nekom trenutku u budućnosti biti mali. To su logične posledice sve intenzivnijeg ukrupnjavanja, odnosno globalizacije ekonomije, kako se to kaže koristeći se nama manje razumljivim jezikom.
   U sadašnjem trenutku za poljoprivrednike u Srbiji je najvažnije da se organizuju u zadruge na lokalnom nivou. Zadrugu treba organizovati za jedno ili više okolnih sela i tako obezbediti da poljoprivrednici zajedno nastupaju na tržištu. Zajedno će postati jači i sposobniji da se suprotstave onima koji imaju interes da im prisvoje deo rezultata njihovog rada samo zato što nisu organizovani. To su, pre svega, vlasnici silosa, hladnjača, mlekara, mlinova… koji im u ovom trenutku trebaju, ali kojima trebaju njihove žitarice, uljarice, maline, mleko, tovna stoka… Nije svejedno ako svaki pojedinac nudi svoje žitarice, uljarice, povrće ili voće, ili kada ponudu čine zajedno. Razloge za zajedničku ponudu naveli smo na početku vodiča.
   U bliskoj budućnosti lokalne poljoprivredne zadruge iste vrste treba da se međusobno povezuju u zadruge koje deluju na većem proizvodnom području (međusobna integracija zadruga), ili u poslovne zadružne saveze i da tako jačaju svoju poziciju na tržištu. Čim dovoljno ojačaju, zadruge treba da grade svoje silose i hladnjače, da u njima koncentrišu proizvode svojih zadrugara, čuvaju ih, razvrstavaju po kvalitetu i prodaju po cenama koje su mnogo više nego kad to čine pri samo) žetvi ili berbi.
   Perspektivno, kada zadruge i zadrugari budu uspeli da kupe ili izgrade svoje mlekare ili klanice, svoje mlinove ili pekare, tek tada će biti rame uz rame sa evropskim zadrugama. To vreme treba dočekati. Ono neće doći samo po sebi. Za to i takvo vreme seljaci Srbije moraju se sami izboriti.
   Svoje silose, mlinove, mlekare, klanice, hladnjače, izvozno-uvozna i/ili transportna preduzeća mogu imati više pojedinačnih zadruga. Ti kapaciteti mogu biti organizovani kao društva kapitala u vlasništvu zadruga, ili (još bolje) kao zadruge drugog reda kojima će, kao vlasnici, upravljati zadruge iste vrste koje posluju sa svojim zadrugarima na užem ili širem području.
   Evropske zadruge su na najboljem putu da sebi i svojim zadrugarima obezbede mesto u svetskoj podeli rada, zadrže i održe lidersku poziciju na tržištu. Zadruge u Srbiji su, nažalost, na početku tog puta. Da li će se priključiti uspešnom putu evropskih zadruga ili neće – zavisi, pre svega, od vas i vaše spremnosti da se, na iskustvima drugih i tradicijama vaših predaka, opredelite za taj put. To je samo vaš izbor da, sa sebi sličnima, gradite sopstvenu budućnost i budućnost vaših potomaka.

   PSSS Padinska Skela
   mr Mladen Pavlović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.