Ciljevi i način upisa vinogradara u Vinogradarski registar – Biljana Milosavljević

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512512
  Milosavljević Biljana
  Učesnik

   Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.

   Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. Odnosno, obavezi navedenog upisa u Vinogradarski registar podležu svi proizvođači- vlasnici zasada vinograda površine 10 i više ari.Ova obaveza odnosi se i na vinogradare koji imaju i zasade na površini i manjoj od 10 ari a realizuju- prodaju svoje grožđe na tržištu.
   Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra prema sedištu proizvođača grožđa- pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa- fizičkog lica. Zahtev se podnosi na obrascu VV1- Zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji proizvođači dobiju uz dokumentaciju za obnovu registracije od Uprave za trezor.Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa u Vinogradarski registar dodeljuju se registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela.Proizvođač može da ima samo jedan registarski broj. Registarski broj koji je jednom dodeljen proizvođaču grožđa ne može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njenog brisanja iz registra. Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti.
   Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarkih parcela, u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu svake godine nakon berbe, najkasnije do 15.11. tekuće godine.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.