Cikada Reptalus panzeri u usevima kukuruza

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #567616
  Karapandžić Bojana
  Učesnik

   Stolbur fitoplazma prouzrokuje bolest poznatu kao crvenilo kukuruza. Vektor Stolbur fitoplazme je cikada Reptalus panzeri, čije se prisustvo može uočiti u usevima kukuruza na više lokacija na području Jablaničkog okruga.

   Cikada prezimi kao larva na korenu pšenice. Odrasle jedinke cikade se pojavljuju tokom juna meseca. One prelaze na biljke kukuruza i hrane se floemskim sokovima. Ishranom na biljkama kukuruza cikade koje su usvojile fitoplazmu, prenose je i zaražavaju druge biljke kukuruza. Ženke cikade polažu jaja na koren kukuruza. Do trećeg razvojnog stupnja larve se hrane na korenu kukuruza. Setvom ozime pšenice na polju na kome je bio kukuruz, prisutne larve nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice. Cikada Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje.

   Početni simptomi bolesti prouzrokovane Stolbur fitolazmom, manifestuju se u vidu crvenila glavnog nerva uglavnom na listu kukurza u zoni klipa. Kasnije dolazi do širenja crvene boje i na ostatak lista. Na klipu se promene manifestuju u vidu različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. Klipovi su mali, savitljivi, zrna sitnija, štura, često nisu ni formirana. U kasnijim fazama razvoja bolesti može doći i do potpunog sušenja zaraženih biljaka.

   U kontroli crvenila kukuruza i cikade R. panzerihemijske mere zaštite se ne preporučuju. Najznačajnija mera je plodored. Proizvođačima se preporučuje izbegavanje setve pšenice na parcelama na kojima je gajen kukuruz, i na kojima su registrovani simptomi crvenila. Ovim se  prekida razvoj cikade, znatno smanjuje njena brojnost, time i rizik od pojave bolesti u narednoj sezoni. Preporučuje se i suzbijanje korova na uvratinama, poljskim putevima, kanalima, kao i rubnim delovima parcela, jer predstavljaju prirodne rezervoare ove bolesti.

   Bojana Karapandžić, dipl.inž.polj.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.