Budžet za poljoprivredu u 2023.godini

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524612
  Stefanović Živko
  Učesnik

   Буџет за пољопривреду у 2023.години
   У буџету за 2023. годину, Влада Републике Србије је за сектор пољопривреде и руралног развоја предвидела 76,89 милијарди динара, односно око 652 милиона евра. У поређењу са 2022. годином ( без ребаланса), за коју је издвојено 62 милијарде динара, то представља повећање планираних средстава, али после ребаланса износ буџета за пољопривреду у 2023. години је мањи од овогодишњег буџета Министарсатва пољопривреде за око 1,6 милијарди динара. Укупан буџет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2023. годину износи 79,7 милијарди динара, а највећи део средстава је намењен унапређењу производње и стабилности дохотка произвођача.
   Износ укупних субвенција у пољопривреди са свим изворима финансирања је 68,7 милијарди динара што износи 87% буџета МПШВ за 2023. годину и 35 % укупних субвенција Републике Србије. Износ средстава за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју у оквиру сектора пољопривреда и рурални развој је 65,3 милијарде динара, где поред директних плаћања за које је намењено 46,9 милијарди динара, за мере руралног развоја издвојено је 8 милијарди динара, за кредитну подршку 700 милиона динара, за посебне подстицаје 250 милиона динара, за ИПАРД – 6,3 милијарде динара, за Пројекат тржишно оријентисане пољопривреде који Министарство пољопривреде спроводи са Светском банком 2,2 милијарде динара. Дакле, највише средстава је планирано за директна плаћања и то за премију за млеко, основне подстицаје за биљну производњу, подстицаје у сточарству и регрес. Значајна улагања су планирана у уређење водотокова и заштиту од штетног дејства вода у износу од 1,93 милијарди динара, као и у реализацију пројеката за електрификацију поља, изградњу и реконструкцију система за наводњавање, постројења за пречишћавање отпадних вода. У плану је рад на дигитализацији и увођењу система е Аграр, који ће у себи интегрисати функције Централног Информационог Система и Писарнице и додатно ће убрзати обраду захтева стварајући услове да се сви предмети који се приме у току године у истој години и исплате.

   Саветодавац за агроекономију, Живко Стефановић дипл.инж.
   ПССС“Пољосавет“Лозница

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.