Bremia lactucae – Plamenjača salate

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524380
  Jovanović Živorad
  Učesnik

   Bremia lactucae – Plamenjača salate

   Plamenjača (Bremia lactucae) je jedna od najštetnijih bolesti salate, kako pri proizvodnji na otvorenom polju, tako i u zaštićenim prostorima. Smanjuje kvalitet i prinos salate.
   Najveće štete su tokom kasne jesenje i proljećne proizvodnje u zaštićenom prostoru. Kada u jesen padnu spoljne temperature ređe se otvaraju plastenici. Smanjeno provetravanje ima za posledicu povišenu relativnu vlažnost vazduha i optimalnu temperaturu za razvoj plamenjače. Optimalna temperatura je oko 10 ºC, a javlja se pri temperaturi od 2 do 31 ºC.
   Simptomi se mogu javiti već na kotiledonima i takve biljke brzo uginu. Na listovima starijih biljaka se javljaju hlorotične pege, oivičene glavnim nervom. Sa donje strane lista uočava se pepeljasta prevlaka koju čine sporonosni organi gljive (konidije). Tkivo u okviru pega nekrotira i suši se. Kod jačeg napada lišće pocrni, omekša i propada cela biljka.
   Parazit prezimljava u formi micelije u zaraženim biljkama ili oosporama u biljnim ostacima i u zemljištu (i supstratu).
   Zaštita od ovog parazita zasniva se na primeni agrotehničkih, preventivnih mera i hemijske zaštite, ako dođe do pojave plamenjače. Od presudnog značaja je plodored, dezinfekcija supstrata za proizvodnju rasada, upotreba otpornih sorti i hibrida, zaštita rasada, provetravanje i održavanje optimalne vlage i temperature. Sadnju obaviti na optimalno rastojanje i kod nege voditi računa o količini primenjenih azotnih đubriva.
   Ako i pored svih primenjenih mera dođe do pojave plamenjače treba sprovesti hemijsku zaštitu zasada. Izbor fungicida za primenu u salati je ograničen, zbog kratke vegetacije salate i njene sveže upotrebe u ishrani. Mogu se primeniti fungicidi: akt.m. metalaksil, akt.m. boskalid + piraklostrobin.
   Prilikom primene pesticida voditi računa o karenci primenjenih preparata.

   Živorad Jovanović, dipl. inž. zaštite bilja

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.