BOLESTI OVACA POVEZANE SA ISHRANOM

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513420
  PSSS Kraljevo
  Učesnik

   Kamenčići u organima za varenje se stvaraju u mokraćnim kanalima i jedan su od mnogih metaboličkih poremećaja. Razlozi nastajanja su: unošenje neadekvatne količine vode; previše fosfora i kalijuma u obroku a nedovoljno vitamina A; pijenje tvrde vode; zastupljenost sirka, prosa ili pamukove sačme u obrocima. Prevencija se sastoji u pravilnom balansiranju kalcijuma i fosfora (2:1), davanju soli i vitamina A.

   Acidoza se javlja zbog prekomerne proizvodnje mlečne kiseline u buragu, usled naglog unošenja većih količina koncentrata. Nastaje 6-12 sati po uzimanju koncentrata. Karakteriše se gubitkom apetita, u težim slučajevima padanjem, gubitkom svesti i uginućem. Prevencija: Treba ovce postepeno privikavati na koncentrat, davanjem u više manjih delova.

   Nadun nastaje usled stvaranja gasova tokom fermentacije i nemogučnosti da se ti gasovi uklone iz buraga. Na grlima se može videti naduvenost stomaka sa leve strane. Javlja se usled konzumiranja mlade zelene leguminozne mase ili pri nagloj promeni obroka. Prevevencija: Ovce treba postepeno navikavati na leguminoznu pašu i pre izvođenja na pašu davati im seno i drugu suvu kabastu hranu.

   Gušavost se uočava kao uvećanje tireoidne žlezde koje izgleda kao izraženo ispupčenje sa donje strane vrata. Može se javiti kako kod odraslih ovaca tako i kod jagnjadi. Javlja se usled nedostatka joda u ishrani. Prevencija: Dodavanje jodirane soli svim kategorijama ovaca.

   Nedovoljna snabdevenost kalcijumom (hipokalcemija) Pri kraju bremenitosti ovce imaju velike potrebe za kalcijumom. Biljna hrana u to vreme ne obezbeđuje dovoljne količine kalcijuma pa se on mobiliše iz kostiju. Ukoliko je to iz bilo kog razloga otežano nastaje hipokalcemija. Simptomi se naglo javljaju i to grčenje mišića, otežano hodanje. U daljem toku bolesti ovca ne može da stoji jer se zadnje noge ispravljaju u nazad a glava je ispravljena unapred. Razlozi ove bolesti su: 1. loše izbalansirani obroci pred kraj bremenitosti; 2. nagle promene ishrane; 3. životinja nije hranjena neko vreme; 4. starije ovce teže mobilišu kalcijum iz kostiju. Prevencija: 1. obezbeđenje dovoljnih ali ne prevelikih količina kalcijuma (5-10 g/dan); 2. odnos kalcijuma i fosfora u obroku treba da bude u rasponu 1:1 do 2:1; 3. dovoljna količina vitamina D u obroku; 4. postepeno navikavanje ovaca na koncentrate bar 6 nedelja pred jagnjenje.

   Rahitis se javlja u vidu deformiteta dugih kostiju ovaca. Javljaju se takođe osetljiva mesta na krajevima dugih kostiju koje postaju krte i lako se lome. Rahitis se javlja kod mlade jagnjadi koja u obroku nemaju dovoljno kalcijuma, fosfora ili vitamina D, a takođe i usled poremećenog odnosa Ca i P u obroku. Prevencija: Adekvatna ishrana kvalitetnim hranivima, kako ovaca tako i jagnjadi i dobro izbalansiran obrok.

   Ketoza se javlja usled neadekvatne ishrane, pogotovu kod visoke bremenitosti kada su potrebe u energiji velike, a sposobnost konzumiranja hrane smanjena. Zbog nedovoljne količine energije u obroku organizam reaguje mobilizacijom telesnih masnih rezervi, što dovodi do stvaranja ketonskih tela. Simptomi su u početku zaostajanje za stadom, škripanje zubima, a zatim teško disanje, često mokrenje, nemir, kretanje u krug i guranje čvrstih objekata. U kasnijim stadijumima ovce ne mogu da stoje, padaju u nesvest i uginjavaju. Prevencija: Neophodno je pratiti telesnu kondiciju ovaca, izbegavati preterano tovljenje ovaca pred i u toku bremenitosti, stimulisati kretanje ovaca, hraniti ih u skladu sa potrebama, obezbediti adekvatne količine vode, ne menjati naglo sastav hraniva.

   Bolest ’’belih mišića’’ je metabolički poremećaj koji nastaje usled nedostatka selena ili vitamina E. Može nastati pri ishrani lošijom silažom, starim senom ili u regionima gde nema selena u zemljištu. Karakteriše se slabošću i rađanjem avitalne jagnjadi. Ekstremni slučajevi dovode do nesposobnosti ovce da stane na noge ili uginjavanja. Otkrivanje ove bolesti je moguće analizom vitamina E u krvnoj plazmi ili preko veoma svetlih mišića. Prevencija: obroke treba po potrebi dopunjavati vitaminom E i selenom.

   Klostridioze (Enterotoksemija) je oboljenje organa za varenje koje se najčešće javlja kod jagnjadi. Obično su pogođena najkrupnija jagnjad koja najbolje napreduju. Bolest je izazvana bakterijom koja ima 5 tipova. Od svih navedenih ovo je najznačajnija bolest i najčešća u našim krajevima. Klostridije se normalno nalaze u organima za varenje ovaca. Kada veća količina hranljivih materija dospe do debelih creva njihova količina se naglo uvećava. To se dešava kada se jagnjad najedu hrane u količini koju ne mogu u potpunosti da svare. Uvećana količina klostridija stvara toksine i dovodi do uginjavanja jagnjadi. Bolest se odvija veoma brzo pa se najčešće ništa ne može učiniti. Prevencija: vakcinacija jagnjadi i izbegavanje preterano halapljivog uzimanja hrane.

   Uginjavanje jagnjadi je problem koji se javlja usled čitavog niza razloga. Ukoliko jagnje ne posisa kolostrum male su verovatnoće da će ostati u životu. Osnovni razlog zbog koga se to dešava je nemarnost odgajivača gde jagnjad ostaju uskraćena za hranu. Brojni su razlozi za to: ovca neće da primi jagnje, mastitis, neadekvatna dimenzija ili položaj sisa, ovca ne može da hrani dva ili tri jagnjeta, bolesna ovca, bolesno jagnje što se lako javlja pogotovu ako nije posisalo kolostrum, težak porođaj, nedovoljna vitalnost jagnjadi. Prevencja: povećana briga proizvođača nad novorođenim jagnjadima, posebno ako su to dvojke, trojke itd…

   Biljana Aleksić dipl.inž.
   PSSS Kraljevo

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.