Blumeriella jaapii – prouzrokovač pegavosti lista višnje i trešnje

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #572479
  Nikola Trikić
  Učesnik

   Blumeriella jaapii, prouzrokovač lisne pegavosti, javlja se u svim rejonima gajenja višnje i trešnje širom sveta. Pegavost lista višnje i trešnje prisutna je u Evropi od 50-ih godina prošlog veka i izaziva velike i značajne štete kako u proizvodnim zasadima ovih kultura tako i u rasadničkoj proizvodnji. U toplim i kišnim godinama povoljnim za širenje bolesti već krajem jula i početkom avgusta može doći do potpune defolijacije napadnutih stabala. Štete od ovog patogena mogu biti velike jer usled prevremene defolijacije plodovi ostaju sitniji, teško sazrevaju i poremećeno je formiranje cvetnih pupoljaka za narednu vegetaciju. Ukoliko dođe do ponovnog listanja (retrovegetavija) biljke su osetljivije na niske temperature te lako može doći do njihovog izmrzavanja, što u krajnjem ishodu može dovesti do sušenja voćaka za dve do tri godine. Prouzrokovač bolesti je gljiva Blumeriella jaapii koja uglavnom napada list, a ređe peteljku lista ili ploda, sam plod kao i ovogodišnje izdanke i tanje grančice. Višnja je osetljivija na ovo oboljenje u odnosu na trešnju.

   Najznačajniji su i najkarakterističniji simptomi na lišću. Na licu lista se javljaju sitne, okrugle crvenkasto-purpurne pege. U početku se formira mali broj ovih pega, a kasnije sa razvojem oboljenja, broj pega se povećava. Na naličju lišća u vlažnim uslovima može se videte beličasta prevlaka koju čine konidije gljive. U slučaju daljeg razvoja oboljenja, lišće između pega počinje da žuti i na kraju prevremeno opada. Gljiva prezimljava u opalom lišću i na granama. Primarne infekcije se u zavisnosti od klimatskih uslova ostvaruju askosporama tokom aprila i maja, u toku precvetavanja voća. Većina askospora oslobodi se tokom 4-6 nedelja posle precvetavanja i u ovom periodu je najvažnije preduzeti mere zaštite višnje i trešnje. Nakon ostvarenih primarnih infekcija i pojave simptoma, konidije obrazovane na naličju lista vrše dalje sekundarne zaraze. U vlažnim uslovima broj sekundarnih zaraza može biti veći, i one se mogu ostvariti sve do kraja vegetacije.

   Osnovu zaštite od ovog patogena čini primena fungicida. Za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje registrovani su fungicidi na bazi ditianona (Delan 700-WG, Galileo), dodina (Agrodin 65 WP, Dodine S-65, Syllit 400 SC) i bakar-oksihlorida (Curenox 50 WP) za zimsko tretiranje. Sa prvim tretiranjem za suzbijanje B. jaapii treba krenuti u fenofazi precvetavanja. U zavisnosti od meteoroloških uslova tokom vegetacije do berbe se može izvesti 2-3 tretiranja. Posle berbe neophodno je, posebno u kišovitim godinama, obaviti još jedno tretiranje.

   Trikić Nikola dipl. inž. poljoprivrede

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.