Biološke metode u organskoj proizvodnji voća

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513273
  Kostić-Đorđević Mimica
  Učesnik

   Principi organske proizvodnje nalažu uspostavljanje posebnog agroekosistema, tj. odgovarajućeg odnosa između korisnih i štetnih organizam. Pravljenjem posebnog okruženja u voćnjaku ostvaruju se uslovi za naseljavanje korisnih organizama i pogodni uslovi za biološku kontrolu štetočina. Cilj uspostavljanja odgovarajuće ravnoteže između ovih organizama jeste smanjenje upotrebe pesticida u zaštiti bilja. Zbog toga, neophodno je unaprediti biodiverzitet u voćanjku i stvoriti takve ekološke uslove koji će pogodovati naseljavanju korisnih organizama. U organskoj proizvodnji voća preporučuju se sledeće mere unapređenja biodiverziteta:

   – na ivicama voćnjaka se ostavljaju živice i žbunje kao sklonište i mesto za razmnožavanje za mnoge vrste,

   – međuredni prostori u voćnjaku prekriveni su samoniklim ili gajenim travnim prekrivačem i kose se po potrebi;

   -redovi se ne održavaju u čistom stanju u toku čitave godine;

   – trake samoniklog bilja ili ekoivičnjaci nalaze se svuda na ivicama parcela;

   – neproizvodne parcele se ne mulčiraju, nego se kose kao kultivisane ili ekstenzivne livade;

   – samoniklo rastinje raste na delovima koji se ne koriste za proizvodnju voća;

   – žive ograde od različitih biljnih vrsta hrana su i slonište životinjama;

   – podstiče se naseljavanje pojedinih predatorskih životinjskih vrsta;

   – staze od samoniklog i gajenog bilja formiraju se na parceli na kojoj se planira sadnja;

   – pravljenje skloništa za lasice, ježeve, rovčice, razne zmije i druge korisne životinje, isto tako i gomile kamenja i slična mesta za njihovo skrivanje;

   – postavljanje sedalice za ptice grabljivice (mišar, soko, sova i dr.) iznad krune voćaka;

   -postavljanje kućica za ptice senice u kruni voćaka;

   – posude sa slamom treba vešati u kruni voćaka kao sklonište za uholažu.

   Iako principi organske proizvodnje nalažu održavanju prirodne ravnoteže u voćnjaku, to je, bar za sada, nemoguće u potpunosti ostvariti. U cilju zaštite voća od ekonomski najznačajnijih bolesti i štetočina, i u sistemu organske proizvodnje, neophodna je delimična upotreba hemijskih metoda.

   Mimica Kostić-Đorđević

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.