Barley yellow dwarf virus

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514906
  Urošević Dragana
  Učesnik

   Bolest žutu patuljavost ječma i pšenice prouzrokuje virus (BYDV). Ovaj virus parazitira na preko 100 biljnih vrsta iz porodica trava (fam.Poaceae), a među njima su ječam, pšenica, raž, tritikale i sl. Simptomi bolesti zavise od domaćina, od faze razvoja biljke u kojoj je nastupila infekcija, uslova spoljne sredine i virulentnosti soja virusa. Karakteristični simptomi ove bolesti su zaostajanje biljke u porastu (patuljavost) i promena boje listova. Jako slične simptome mogu izazvati i abiotski činioci kao što su nista temperatura, višak ili manjak vode u tlu kao i nedostatak hraniva (sumpora).

   Karakteristični simptomi na ječmu su zastoj u porastu, listovi dobijaju zlatno-žutu boju koja se prvo javlja na vrhovima listova šireći se prema osnovi liske. Ukoliko se zaraza ostvari u jesen, mlado lišće uz promenu boje postaje deblje, čvršće i stoji uspravno, Takve biljke obično ne klasaju ili ukoliko klasaju ti klasovi su im sterilni. Bolest se obično javlja u oazama na polju ali pri jačem napadu čitavo polje može biti zaraženo.

   Bolest prenose vektori, vaši, koje su se prethodno hranile na zaraženim samoniklim biljkama strnih žita ili na žaraženim travama. One prvo naseljavaju useve koji su posejani u ranijim rokovima setve kao i one površine na kojima je izostao tretman semena. Najžnačajniji vektori virusa su Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum maidis i Sitobion avene. Bolest se ne prenosi mehanički – dodirom biljaka, ali nije sigurno da li se prenosi semenom.

   Indirektne mere suzbijanja su kasnija jesenja i ranija prolećna setva kao i suzbijanje korova koji su mogući izvor zaraze.

   Direktne mere: nakon nicanja useva svake nedelje treba pratiti pojavu lisnih vašiju, ukoliko se ukaže potreba potrebno je obaviti tretman preparatima na bazi a.m. deltametrina, bifentrina, acetamiprida.

   Dragana Urošević, dipl.inž.zaštite bilja

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.