Azotna đubriva

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513005
  Jerinić Svetlana
  Učesnik

   UREA (Karbamid) je nakoncentrovanije azotno đubrivo sa 46 % N. Sadrži azot u amidnom obliku koji u zemljištu, procesima redukcije do amonijačnog oblika (2 do 4 dana) i nitrifikacije (14 dana) prelazi u nitratni oblik, zbog čega se odlikuje dugoročnim delovanjem. Može se koristiti u osnovnoj pripremi zemljišta (50 do 100 kg/ha), predsetveno (100 do 300 kg/ha) ili u prihranjivanju (100 do 200 kg/ha), a folijarno u toku intenzivne vegetacije. Za prihranjivanje ozimih useva primenjuje se površinski dok su temperature zemljišta ispod 10° C, a za prihranjivanje jarih useva obavezna je njegova inkorporacija u zemljište. Primenjuje se 1-3 puta preko zemljišta ili 1-2 puta u slučaju folijarne primene. Folijarno se primenjuje ukoliko je u periodu prihrane prisutan nedostatak padavina, usled čega bilje ne mogu usvajati biljna hraniva. Tada se koristi rastvor Uree, s tim što se mora voditi računa o njegovoj koncentraciji. Strna žita podnose maksimalnu koncentraciju od 25 %. Takođe, mora se voditi računa o vremenu primene, odnosno poželjno je prihranjivanje vršiti u predvečernjim satima, i to kada ne postoje uslovi za padavine u narednih 4 sata. Takođe, zbog svoje fiziloški kisele reakcije, Ureu nije poželjno primenjivati na zemljištima kisele reakcije, jer dovodi do daljeg zakišeljavanja zemljišta. Pri upotrebi većih količina UREE (vise od 100 kg/ha) sa semenom- startno, može doći do štetnog uticaja na klicu i na mlade biljke.
   AN – amonijum nitrat, sadržaj azota 33,5%. To je đubrivo istih karakteristika kao KAN 27 % N, s tim što ima više aktivne materije, a manje magnezijum oksida. Koristi se u prihrani svih poljoprivrednih kultura. Vrlo rastvorljiv. Njegovom dužom upotrebom zemljište se zakišeljava. Vezivanjem amonijum jona u zemljištu istiskuje se Ca i Mg koji se ispiraju.
   KAN – kalcijum – amonijumnitrat. Sadrži 27 % azota.. Neutralno đubrivo (hemijski, fiziološki kiselo), bez štetnog uticaja na fizičke i hemijske osobine zemljišta. KAN je najpoznatije azotno đubrivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura. Sadrži pola azota u amonijačnom, a pola u nitratnom obliku, pa deluje brzo i nešto produženo, tako da zadovo ljava potrebe bilja za azotom u određenom periodu. Sadržajem dolomita (oko 23 %) utiče na delimičnu neutralizaciju kiselosti zemljišta, a sadržajem magnezija zadovoljava potrebe bilja i za tim biljnim hranivom.
   SAN (stabilizovani amonijum nitrat) – sadrži 33% azota. Koristi se za potpunu azotnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta,.
   Primenjuje se u količini od 100 do 400 kg/ha, u zavisnosti od ukupnih potreba biljaka.
   Prvenstveno se koristi za prihranjivanje i to u količini od 100-400 kg/ha. Može se koristiti i za osnovno đubrenje u količini od 50-100 kg/ha, predsetveno i startno đubrenje u količini od 100-400 kg/ha.
   Primenjuje se preko zemljišta, ravnomernim rasturanjem po celoj površini ili lokalno (u redove i trake pored redova ili stabla, bez ili sa plitkom inkorporacijom u zemljište). Višegodišnja primena ovog, fiziološki kiselog đubriva na zemljištima kisele reakcije i slabe pufernosti, može prouzrokovati smanjenje pH vrednosti zemljišta, odnosno povećanje kiselosti.

   dipl. ing. Svetlana Jerinić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.