Azot i vinova loza

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #579599
  Stefanović Dejan
  Učesnik

   Biljke koriste azot da sintetišu mnoga jedinjenja koja su neophodna za rast i razvoj, uključujući nukleinske kiseline, aminokiseline i pigmente.

   Iako vinova loza ima manju potražnju za N od većine biljnih kultura, to je i dalje hranljiva materija koja zahteva određenu “prisutnost” i obezbeđivanje vinove loze sa azotom može biti izazovno.
   Obezbeđivanje odgovarajućih nivoa N često je pokretačka snaga za rast biljnih organa, posebno u starijim vinogradima.
   Prekomerni N može izazvati probleme u vinogradima i lakše ga je identifikovati nego nedostatak. U stvari, simptomi nedostatka N često nisu tako lako prepoznatljivi kao nedostaci drugih hranljivih materija. Naime, prisustvo vizuelnih simptoma nedostatka nije siguran dokaz deficita N, jer drugi faktori kao što su suša i/ili neodgovarajuće snabdevanje vodom, štetočine i prekomerna rodnost mogu izazvati slične simptome. Da bi se sprečio gubitak prinosa i/ili kvaliteta usled nedostatka N ili viška N, uzgajivači bi trebalo da koriste kombinaciju vizuelnog posmatranja vinove loze sa analizom lista i/ili zemljišta kao vodič za osmišljavanje programa đubriva.

   Simptomi

   Deficit:
   Bledozeleno lišće i u slučajevima ekstremnog deficita, mala veličina lista.
   Rast vinove loze može biti spor, sa kratkim internodijama i uniformno malim listovima. Može se javiti i smanjenje broja grozdova i bobica.
   Slaba pigmentacija kod sorti sa crvenim plodovima.

   Višak:
   Povećana bujnost dovodi do senčenja unutrašnjih listova.
   Prinosi plodova imaju tendenciju da budu niski zbog malog broja grozdova i/ili lošeg postavljanja plodova, a zreli listovi su uvećanih dimenzija i tamnozeleni.
   Duge internodije. Može doći do kontinuiranog rasta lastara tokom faze šarka i sazrevanja grožđa.

   Gde se javlja u biljci:
   Nedostaci se prvo pojavljuje na najstarijim listovima (zbog mobilnosti).
   Blagi nedostaci se generalno javljaju prvo na bazalnim listovima ili listovima srednjeg dela lastara, kao bledo zelena boja listova, dok ozbiljni nedostaci pokazuju izraženije žutilo (hlorozu) listova.

   Gde se javlja u vinogradu:
   -Manjak
   Vinogradi sa zemljištem sa malo organske materije su skloni nedostatku N. Pored toga, dodavanje azota je skoro uvek potrebno na peskovitim ili plitkim zemljištima.

   -Višak
   Gde su podzemne vode visoke i sa visokim sadržajem nitrata.
   Zemljišta sa visokim sadržaj organske materije.

   Kada se javlja:
   Simptomi nedostatka mogu se pojaviti u bilo kom periodu vegetacije, ali su češći tokom:
   perioda intenzovnog rasta lastara u proleće (kada se N mobiliše)
   Tokom perioda vodenog stresa, kada biljka ne može da usvoji N iz zemljišta.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.