AGROTEHNIKA PROIZVODNJE STOČNOG SIRKA

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513582
  Rehak Gordana
  Učesnik

   Sirak se zbog niza vrednosti i mogućnosti gajenja širi u svetu.Prema načinu iskorišćavanja,sirak delimo na:
   – sirak za zrno
   – tehnički sirak – za proizvodnju metli,četki i dr.proizvoda
   – krmni (šećerni) sirak – za proizvodnju stočne krme ( zelena krma,silaža i seno u sušnim područjima) ili kao postrna kultura
   – sudanska trava koju neki smatraju zasebnom vrstom a koristi se za ishranu stoke košenjem i napasanjem,a u novije vreme i za ukrštanje sa sirkom za zrno da bi se dobio hibrid krmnog sirka.
   Osobine: jednogodišnja biljka bez podzemnih rizoma,bez mogućnosti prezimljavanja;hibridni sirak širi se samo semenom, novi hibridi su veoma rodni i imaju brži porast, bogat je lišćem,visok tip rasta,veća produktivnost i prilagođavanje određenom načinu upotrebe,tanja stabljika koja je kod mladih biljaka meka i sočna i stoka ga rado jede, naročito se dobro obnavlja posle kosidbe dajući 2-4 otkosa kvalitetne krme, kod novih hibrida ukrštanjem je smanjena količina glukozida 3 i više puta, pa ga u masi od 80 cm skoro i nema,jer može izazvati probavne smetnje u ishrani stoke, otporniji je na sušu, bolesti i štetočine( naročito žičnjake).
   Zahtevi prema klimatskim uslovima i zemljištu: sirak je zahtevan prema toploti (za klijanje i nicanje je potrebna temperatura od 12 stepeni,a za rast i razvoj 25 stepeni celzijusa i više; što je viša temperatura brže napreduje,a u jesen kada su temperature niže,uspori rast, prema zemljištu ima manje zahteve od kukuruza i uspeva na svim tipovima zemljišta od suvih i peskovitih do teških,ogoljenih
   Predusev: za visoke i stabilne prinose dobar predusev za sirak su:leptirnjače,kupusnjače i žitarice
   NIKAKO SIRAK NE SEJATI IZA KULTURA TRETIRANIH TREFLANOM !
   Obrada zemljišta: osnovna obrada zavisi od predkultura,ali se osnovno oranje vrši u jesen na dubinu od 25 – 30 cm pri čemu se vrši i unošenje đubriva.
   Rano u proleće treba pristupiti dopunskoj obradi,tj. zatvoriti brazde zbog gubitka vode.Pred setvu cilj je stvoriti mrvičastu strukturu zbog kvalitetne setve koja se postiže setvospremačem.
   Đubrenje: Najsigurnije, najtačnije i najriacionalnije đubrenje ćemo obaviti ako izvršimo agrohemijsku analizu zemljišta.
   Za visoke prinose na srednje plodnim zemljištima treba dodati:
   120-180 kg/ha N
   80-100 kg/ha P2O5
   100-160 kg/ha K2O
   PRAVILNO ĐUBRENJE: oranjem zaorati đubriva sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma,a jedan deo azota uneti kroz UREU.
   predsetveno đubriti startnim đubrivom sa izbalansiranim sadržajem svih hraniva( NPK 15:15:15)
   prihranu vršiti u fazi 3-4 lista KAN-om i iza svake kosidbe
   Od prihrane do upotrebe za košenje ili napasanje stoke, treba da prođe oko 20 dana.
   Setva: sirak se može uzgajati kao glavni , naknadni i postrni usev.Setva počinje početkom maja ili u junu, kao naknadni krajem maja ili u junu,a kao postrni ,iza strnih žitarica ili uljane repice.Norma setve iznosi 30-33 kg/ha ili 17-19 kg/s.j.Dubina setve iznosi 3-6 cm.Način setve je žitnim sejalicama.
   Od novih sorti kod nas je najpoznatiji Sweet sioux.Ovaj hibrid raste vrlo brzo,kada je visok 60 cm i više, dnevni porast može biti u proseku 7 cm.Ima visok potencijal rodnosti, a da bi se iskoristio tako visok potencijal potrebno je obezbediti odgovarajuće uslove gajenja.
   Nega: Zbog sporog početnog porasta, sirak treba zaštititi od korova herbicidima koji se koriste za zaštitu kukuruza, ali ne onim herbicidima koji suzbijaju divlji sirak u kukuruzu.
   Korišćenje krmnog sirka: Dospeva nakon nicanja za 40-50 dana.
   A: najbolje se koristi kod visine 100-120 cm. Ako se kosi na visini 80-120 cm, sledeći otkos daje za 30 dana,pa može dati i 3-4 otkosa.Ti otkosi sadrže 12-16 % suve materije, 1.2 % probavnih belančevina, 8-10 % skroba.
   B: ako se pusti da raste do 150 cm dobiju se dva otkosa i prinos mase 60-100 t/ha što zavisi od đubrenja. Ti otkosi sadrže 16-22 % suve materije, 1.2 % probavnih belančevina,10-14 % skroba.
   Sirak se za zelenu masu može koristiti do početka metličenja.
   Stočni sirak može poslužiti i kao dodatak dela obroka, ako se stoka hrani lucerkom ili crvenom detelinom, ili sa smesom sa povećanim udelom leptirnjača.Dnevni obrok od 60 kg zelene mase košen pravovremeno, osigurava 960 gr probavnih belančevina.
   C: za napasanje stoke je najbolji kod visine 60-80 cm. Ranije napasanje nije preporučljivo, jer može doći do trovanja stoke nitritima, naročito kod obilnije prihrane KAN-om. Sirak se napasuje obročno pri čemu se stoci daje ona površina koja je potrebna za podmirenje obročnih potreba.
   D: sirak se može silirati,i na taj način koristiti u ishrani stoke.
   Najveća primena je u ishrani mlečnih krava za visoku proizvodnju mleka ujednačenog kvaliteta i održavanje dobre kondicije životinja.
   Gajenje krmnog sirka hibridne forme “Sweet sioux” tokom 2000.godine pokazao je svu njegovu prednost,kao što je otpornost na sušu,visok rod i dolazak u fazu korišćenja u prvim danima jula,obezbeđujući tako dovoljne količine zelene krme za ishranu stoke u godini kada su livade osetno podbacile upravo zbog suše!

   Dipl.ing.Gordana Rehak

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.