Gajenje grahorice

#483546
Nešović Nenad
Učesnik

  Evo kako moji odabrani proizvodjači-povrtari iz Obrve pored Morave koriste grahoricu u smeši sa potpornim usevom (raž, ječam ili ovas) kao predusev za setvu paprike Somborke.  Inače odnos u smeši (po Dr. Bori Diniću) je sledeći:

  1. maljava grahorica: 120 kg + 30 kg raži, 125 kg + 35 kg ovsa
  2. obična ozima g grahorica: 150 kg + 35 kg raži, 150kg + 30kg ovsa

  Somborka u vegetaciji : Lišanin Milovan

  Spremna za kvantašku pijacu u Kraljevu:

  Nenad Nešović