Odgovor na:

#481665

Preparati koje ste naveli spadaju u grupu antibiotika, a  u našoj zemlji primena antibiotika na biljkama je  zabranjena. Možete, kao što u tekstu napisah, da koristite mikrobiološke preparate na bazi bakterije Bacillus, moja iskustva sa njima su vrlo pozitivna.                                                                                                                               Sandra Miletaković