Odgovor na:

#481590
PSSS Šabac

    Zemljište je dosta kiselo i trebalo bi uraditi kalcifikaciju pre podizanja zasada sa 4,5-5 t/ha mlevenog kalcijumkarbonata ili 13-15 t/ha saturacionog mulja iz šećerana. Š to se tiče % humusa u  zemljištu je blizu proseka, ali ako se za kalcifijent koristi mleveni kalcijumkarbonat, onda je preporuka da se zajedno sa krečom rasturi 40-50t/ha dobro zgorelog stajnjaka. Makro elementa K2O ima iznad proseka, dok se P2O5 nalazi u manjku, tako da treba razbacati 450kg/ha MAP-a ili nekog drugog fosfornog đubriva. Kalcifikaciju i humizaciju treba raditi po celoj površini dok osnovno đubrenje može da ide u projektovane redove u duplo manjoj količini. Zbog male pokretljivosti makroelemenata u zemljištu bolje je razbacati i fosforno đubrivo po celoj površini i sve duboko zaorati. Napomena: nadam se da je ovo hemijska analiza zemljišta sa dve dubine 0-30cm i 30-60cm pošto je za stablašice (voće) ona merodavna. Š to se tiče ranih prolećnih mrazeva, iako veoma rano cveta, leska ima veliki broj polenovih zrna a i koriste se razne sorte kao oprašivači, tako da rani mrazevi ne nanose velike štete. dipl.ing.Milorad Jocković