Odgovor na:

#481588
PSSS Šabac

    Š to se tiče subvencija, trenutno je na snazi Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze, hmelja i lincure za 2012. godinu koja važi za zasade podignute u jesen 2011. – proleće 2012. i letnju sadnju jagode i koja važi do 30. juna 2012. Po ovoj uredbi može se ostvariti podsticaj i za proizvodne zasade lešnika od 0,5 – 10ha površine i sa gustinom sadnje od 400 – 1.200 komada po 1 ha. Iznos po jednoj sadnici je 150,00 dinara za izdanačku lesku i 700,00 dinara za kalemljenju lesku, odnosno za lesku na generativnoj podlozi. Š to se tiče uredbe za jesenju sadnju 2012. ona će verovatno biti usvojena u 2013.  Š to se tiče kontakata, na našem terenu postoje dva rasadničara koja se bave proizvodnjom sadnog materijala leske: olli CORB Mrđenovacspan class Apple-tab-span white-space: pre /spantel.015/211-478span class Apple-tab-span white-space: pre /span063/321-014/lili Leska Dobrićspan class Apple-tab-span white-space: pre /spantel.015/295-527span class Apple-tab-span white-space: pre /span063/109-7922/li/olPrema dosadašnjem iskustvu navodnjavanje nije preko neophodno, bar u početku dok ne dođe do pune rodnosti, ali u svakom slučaju je dobro ako postoji mogućnost uvođenja, naročito što se klima menja i imamo sve suvlja i toplija proleća i leta. Takođe je savet da se prvo uradi hemijska analiza zemljišta i da se izvrši osnovna priprema prema savetima na osnovu analize. dipl. ing. Milorad Jocković