Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Smederevo

U periodu od 21.02.2024. do 23.02.2024. godine, održana je zimska škola, mesto Smederevo , opština Smederevo – grad, Velika Plana, Smederevska Palanka, Smederevo. Zimska škola je počela 21.02.2024. godine u 10:15, i održana je prema sledećem rasporedu:

21.02.2024.

21-02-2024.
   10:15 do 10:45 Uzroci neplodnosti kod krava , eksterni predavač Miroslav Marinković
   10:45 do 11:15 Predlog sortimenta kukuruza za 2024. godinu , eksterni predavač Strahinja Lazarević
   11:15 do 11:45 Predlog sortimenta kukuruza za 2024. godinu , eksterni predavač Nenad Đorđević
   11:45 do 12:15 Predlog sortimenta za jare kulture , eksterni predavač Jovica Petković
   13:15 do 13:35 Zaštita pšenice od bolesti i štetočina , savetodavac Nikola Trikić
   13:35 do 13:55 Precizna setva, dobar prinos , savetodavac Miladin Vitorović
   13:55 do 14:15 Prezentacija Makro i Mikroogleda u PSSS Smederevo , savetodavac Goran Pavlović
   14:15 do 14:35 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Dragomir Radić

22-02-2024.
   10:15 do 10:45 Sortiment kukuruza i suncokreta , eksterni predavač Stefan Đurđević
   10:45 do 11:15 Sortiment kukuruza i suncokreta i prezentacija biostimulatora Utrisha N , eksterni predavač Ana Simić
   11:15 do 11:45 AS hibridi i zaštita kukuruza i pšenice od korova i bolesti , eksterni predavač Ivan Jovanović
   11:45 do 12:15 Hibridi kukuruza za 2024. godinu , eksterni predavač Nebojša Matijević
   12:05 do 12:25 Bolesti koštičavog voća , savetodavac Slavica Stojkić
   12:25 do 12:45 Troškovi na poljoprivrednom gazdinstvu, osiguranje… , savetodavac Snežana Petrović
   12:45 do 13:05 Adaptacija poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Biljana Nikolić
   13:20 do 13:40 Podešavanje prskalica i atomizera , savetodavac Miladin Vitorović
   13:40 do 14:00 Testiranje uredjaja za aplikaciju pesticida , savetodavac Miladin Vitorović
   14:00 do 14:20 Diverzifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Sanja Milovanović Milenković

23-02-2024.
   10:15 do 10:45 Kontrola novih patogena strnih žita – izazovi u 2024. godini , eksterni predavač Radivoje Jevtić
   10:45 do 11:15 Zaštita breskve sa posebnim osvrtom na zabranjene pesticide , eksterni predavač Novica Miletić
   11:15 do 11:45 Uloga biopesticida u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane , eksterni predavač Predrag Milovanović
   11:45 do 12:00 Principi rezidbe voćaka , savetodavac Goran Đorđević
   12:00 do 12:15 Unapredjenje poljoprivredne proizvodnje kroz prikupljenje podataka , savetodavac Goran Đorđević
   12:15 do 12:45 Prepoznavanje lokalnih proizvoda sa oznakom geografskog porekla… , savetodavac Boban Marković
   12:45 do 13:00 Bezbedna promena pesticida , savetodavac Žaklina Mladenović

PSSS Smederevo je organizovala XVII Zimsku školu u periodu od 21.02. do 23.02.2024. godine za poljoprivredne proizvođače.Na predavanjima su bile prezentovane aktuelne teme iz svih oblasti poljoprivrede sa posebnim osvrtom na eAgrar, kao i obavezne teme po godišnjem programu u savetodavstvu.Prisutni poljoprivrednici su aktivno učestvovali u diskusiji posle svake izložene teme.Zimskoj školi prisustvovalo je ukupno 189 poljioprivrednih proizvođača.
Koordinator: Goran Pavlović

Izvor: PSSS Smederevo