Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Šabac

U periodu od 26.02.2024. do 28.02.2024. godine, održana je zimska škola, mesto Bogatić , opština Bogatić, Sala opštine Bogatić. Zimska škola je počela 26.02.2024. godine u 09:29, i održana je prema sledećem rasporedu:

26.02.2024.

26-02-2024.
   09:29 do 12:01 Prihrana pšenice , savetodavac Svetlana Zlatarić
   10:00 do 10:30 Krediti u poljoprivredii osiguranje useva , savetodavac Mirjana Milošević
   10:30 do 11:01 Tretiranje voća bakarnim preparatima , savetodavac Danica Živanović
   11:01 do 11:33 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Zoran Kozlina
   11:34 do 12:04 Proizvodnja biogasa u stočarstvu , savetodavac Zoran Kozlina
   12:04 do 12:35 Setva kukuruza , savetodavac Svetlana Zlatarić

27-02-2024.
   09:30 do 10:07 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Gordana Rehak
   10:07 do 10:38 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehn.-tehnoloških i ekon. podataka na gazdinstvu , savetodavac Gordana Rehak
   10:38 do 11:10 Krompirov moljac , savetodavac Slavica Maksimović
   11:10 do 11:41 Postupanje sa ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja , savetodavac Slavica Maksimović
   12:00 do 12:33 Braon mramorasta stenica , savetodavac Sanja Popović
   12:32 do 13:02 Adaptacija poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Jovan Sušić
   13:02 do 13:33 Makroelementi i njihov značaj u osnovnom đubrenju , savetodavac Jovan Sušić
   13:32 do 14:07 Prihrana strnih žita , savetodavac Darko Simić
   14:07 do 14:43 Podrivanje zemljišta , savetodavac Darko Simić

28-02-2024.
   10:00 do 10:30 Sistemi gajenja koštičavog voća , savetodavac Milorad Jocković
   10:34 do 11:05 Izmena pravilnika o registraciji poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Marina Gačić
   11:06 do 11:39 Drozofila suzuki , savetodavac Slobodan Gošić
   11:39 do 12:11 Ekonomski najznačajnije bolesti pšenice , savetodavac Slobodan Gošić
   12:11 do 12:43 IPARD 3 , savetodavac Zoran Beljić

Cilj održavanja zimske škole je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje, zaštite bilja i merama agrarne politike. Prvi dan zimske škole održaće se 26.02.2024. godine u Bogatiću u sali opštine Bogatić; drugi dan će se održati 27.02.2024. god. u opštini Šabac u prostorijama PSSS Šabac, a treći dan 28.02.2024. god. u opštini Koceljeva u sali opštine Koceljeva.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac