Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Leskovac

U periodu od 05.03.2024. do 07.03.2024. godine, održana je zimska škola, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Stajkovce, Bojnik, Leskovac. Zimska škola je počela 05.03.2024. godine u 10:00, i održana je prema sledećem rasporedu:

05.03.2024.

05-03-2024.
   10:00 do 10:30 Rezidba voćnih kultura , savetodavac Aleksandar Mitić
   10:30 do 11:00 Klimatske promene u poljoprivredi, šta i kako dalje , savetodavac Aleksandar Mitić
   11:00 do 11:30 Navodnjavanje voćaka , savetodavac Nenad Stefanović
   11:30 do 12:00 Značaj zimske zaštite za zasade koštičavog voća , savetodavac Marinko Jovičić
   12:00 do 12:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Dejan Randjelović
   12:30 do 13:00 Refakcija akcize za gorivo , savetodavac Dušan Đorđević
   13:00 do 13:30 Izrada biznis plana , savetodavac Dušan Đorđević

06-03-2024.
   10:00 do 10:30 Monilioze koštićavog voća , savetodavac Bojana Karapandžić
   10:30 do 11:00 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi , savetodavac Dušan Đorđević
   11:00 do 11:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Radovan Bjelica
   11:30 do 12:00 Higijena kao osnovni preduslov za dobijanje kvalitetnog i bezbednog mleka i mlečnih proizvoda , savetodavac Dejan Randjelović
   12:00 do 12:30 Upotreba elektronskog potpisa u eAgraru , savetodavac Igor Ristić
   12:30 do 13:00 Pravilna prihrana ozimih useva preduslov za dobar prinos , savetodavac Boban Stanković
   13:00 do 13:30 Setva jarih kultura , savetodavac Dejan Pešić
   13:30 do 14:00 Unapređenje biljne proizvodnje primenom dobre poljoprivredne prakse (DPP) u zaštiti bilja , savetodavac Bojana Karapandžić

07-03-2024.
   10:00 do 10:30 Upis, obova registracije poljoprivrednih gazdinstava i podsticaji u poljoprivredi u 2024. godini , savetodavac Dalibor Cvetanović
   10:30 do 11:00 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Igor Ristić
   11:00 do 11:30 Značaj sistematske kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Boban Stanković
   11:30 do 12:00 Lokošnička paprika, primer koji treba slediti , savetodavac Radovan Bjelica
   12:00 do 12:30 Značaj proizvodnje povrća na području Jablaničkog okruga , savetodavac Dejan Pešić
   12:30 do 13:00 Upravljanje ambalažnim otpadom , savetodavac Mirjana Petrović
   13:00 do 13:30 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Mirjana Petrović

Cilj održavanja Zimske škole bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje, kao i sa merama agrarne politike ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, sa sledećim rasporedom po opštinama i terminima održavanja:
BOJNIK: 05.03.2024. god- sala Skupštine opštine Bojnik LESKOVAC: 06.03.2024. god.- Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju.
STAJKOVCE: 07.03.2024. god- prostorije Zrnolenda


Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac