Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Kuršumlija

U periodu od 26.02.2024. do 28.02.2024. godine, održana je zimska škola, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Kuršumlija opštinska sala, Žitorađa opštinska sala. Zimska škola je počela 26.02.2024. godine u 08:57, i održana je prema sledećem rasporedu:

26.02.2024.

26-02-2024.
   08:57 do 09:30 Azijska voćna mušica – mere borbe , savetodavac Nikola Milenković
   09:31 do 10:01 Adaptacija na klimatske promene , savetodavac Milan Tošković
   10:01 do 10:31 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Snežana Jović
   10:32 do 11:02 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Duška Petrović
   11:00 do 11:30 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Tanja Davidović
   11:30 do 12:00 Zaštita koštičavog voća u zimskom periodu , savetodavac Ivana Obradović
   12:01 do 12:31 Đubrenje voćaka , savetodavac Magdalena Todorović
   12:31 do 13:02 Bezbedna primena pesticida , savetodavac Savo Došović

27-02-2024.
   09:01 do 09:31 Perspektivne sorte oraha , savetodavac Milan Tošković
   09:30 do 10:00 Najznačajnije bolesti strnih žita , savetodavac Nikola Milenković
   10:01 do 10:31 Higijena berbe jagodičastog voća , savetodavac Snežana Jović
   10:31 do 11:01 Uslovi gajenja pčela u stacioniranom i selećem pčelinjaku , savetodavac Duška Petrović
   11:02 do 11:32 Značaj i način razvoja ruralnog područja , savetodavac Tanja Davidović
   11:32 do 12:05 Podsticaji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede , savetodavac Ivana Obradović
   12:06 do 12:37 Prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa , savetodavac Magdalena Todorović
   12:37 do 13:12 Zaštita šljive od biljnih bolesti , savetodavac Savo Došović

28-02-2024.
   09:01 do 09:31 Preventivne mere borbe protiv biljnih štetočina u povrtarstvu , savetodavac Nikola Milenković
   09:32 do 10:03 Tehnologija proizvodnje oraha , savetodavac Milan Tošković
   10:04 do 10:34 Mere borbe protiv erozije u zasadima voća , savetodavac Snežana Jović
   10:34 do 11:04 Upis objekta u registar objekata u stočarskoj proizvodnji , savetodavac Duška Petrović
   11:04 do 11:36 Osnivanje zadruga , savetodavac Tanja Davidović
   11:36 do 12:06 Zaštita višnje tokom vegetacionog perioda , savetodavac Ivana Obradović
   12:07 do 12:38 Agrohrmijska analiza zemljišta , savetodavac Magdalena Todorović
   12:38 do 13:08 Značaj suzbijanja tripsa u plasteničkoj proizvodnji , savetodavac Savo Došović

Prisutni poljoprivredni proizvođači će u toku tri dana održavanja Zimske školi, biti upoznati sa najnovijim aktuelnostima iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, tehnilogijama proizvodnje, zaštitit poljoprivrednih kultura kao i sa najnovijim pravilnicima i konkursima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede. Zimska škola održaće se 26 i 27.02.2024 u Kuršumliji i 28.02.2024 u Žitorađi.
Koordinator: Snežana Jović

Izvor: PSSS Kuršumlija