Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Beograd

U periodu od 21.02.2024. do 23.02.2024. godine, održana je zimska škola, mesto Mladenovac (varoš) , opština Beograd-Mladenovac, D.K.Vlado Divljan-Palilula,G.O.Lazarevac,M.Z.Batajnica. Zimska škola je počela 21.02.2024. godine u 10:00, i održana je prema sledećem rasporedu:

21.02.2024.

21-02-2024.
   10:00 do 10:30 Pravilna primena mineralnih i organskih đubriva u ratarstvu , savetodavac Miloš Nikoletić
   10:30 do 11:00 Adaptacija poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Ljiljana Gvozdić
   11:15 do 11:45 Principi organske proizvodnje , savetodavac Marija Milenković
   11:45 do 12:15 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Dragana Stoiljković
   12:30 do 13:00 Zaštita jabučastog voća od bolesti i štetočina , savetodavac Tamara Mihailović

22-02-2024.
   10:00 do 10:30 Održiva proizvodnja voća na teritoriji Beograda , savetodavac Dejan Marinković
   10:30 do 11:00 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Radmila Koprivica
   11:15 do 11:45 Gajenje povrća na malim površinama , savetodavac Violeta Veličković
   11:45 do 12:15 Karakteristike u ishrani koza i jaradi , savetodavac Dragoljub Krajnović
   12:30 do 13:00 PDV u poljoprivredi , savetodavac Jelena Jovanović
   13:00 do 13:30 Prihrana pšenice , savetodavac Marija Milovanović

23-02-2024.
   10:00 do 10:30 Konzervacijski sistem obrade zemljišta , savetodavac Anka Kačarević
   10:30 do 11:00 Hranjivi elementi i đubrenje zasada voćaka , savetodavac Zoran Janković
   11:15 do 11:45 Odgoj rase lipicaneri u Republici Srbiji , savetodavac Olgierd Jastšenjski
   11:45 do 12:15 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Mladen Pavlović
   12:30 do 13:00 Prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog proces , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
   13:00 do 13:30 Značaj PIS-a u poljoprivredi , savetodavac Bojan Mijatović

U periodu od 21.02.2024 do 23.02.2024godine PSSS Beograd je održala Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače sa aktuelnim temama iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje kao i iz oblasti Agrarne politike.Na predavanjima će biti izložene teme iz voćarstva, ratarstva, stočarstva, zaštite bilja, organske proizvodnje, kao i iz oblasti agrarne politike,kao i predavanje iz oblasti unapređenja polj.proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka,dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća,dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla, agroekonomije koje se odnosi na troškove na poljopriivrednom gazdinstvu, i PDV-u u poljoprivred.
Koordinator: Dragana Stoiljković

Izvor: PSSS Beograd