Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 31.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Grlište , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Milovanović Nikole
sa temom:
1. 10:00 do 10:31 Refakcija za kupljeno gorivo , savetodavac Ivanka Nikolić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa platformom eAgrar, kao i postupkom ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe.
Koordinator: Ivanka Nikolić

Izvor: PSSS Zaječar