Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Žikić Slobodana
sa temom:
1. 09:00 do 09:32 Refakcija za kupljeno gorivo , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa platformom eAgrar, kao i postupkom ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar