Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 05.03.2024. godine, sa početkom u 07:57 održana je tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temom:
1. 07:57 do 08:34 E agrar , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa platformom eAgrar, kao i postupkom za ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar