Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 04.03.2024. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temom:
1. 08:30 do 09:01 E agrar , savetodavac Jovana Miletić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa platformom eAgrar, kao i postupkom za ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe.
Koordinator: Jovana Miletić

Izvor: PSSS Zaječar