Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 27.11.2023. godine, sa početkom u 08:47 održana je tribina, mesto Podgorac , opština Boljevac, Prostorije mesne zajednice
sa temom:
1. 08:47 do 09:35 E agrar , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj održavanja tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinom podnošenja zahteva za podsticaje u poljoprivredi preko platforme e-Agrar, obnovi gazdinstva, kao i sa procesom izdavanja potvrda i izvoda preko E agrara.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar