Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 01.03.2023. godine, sa početkom u 09:58 održana je tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:58 do 10:31 E agrar , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 10:32 do 11:10 Prognozno izveštajna služba zaštite bilja , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj održavanja tribine je upoznavanje proizvođača sa elektronskim pristupanjem Portalu eID, načinom izdavanja parametara i instalacije aplikacije ConsentID na mobilnim telefonima i značajem koriščenja portala prognozno izveštajne službe zaštite bilja.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar