Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 03.02.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Pavlović Živoratke
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar