Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 19.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Robaje , opština Mionica, PG Gavrilović Dragan
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Refakcija goriva , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom predavanja prisutni proizvođači imaće priliku da se obuče da sami podnesu zahtev za refakciju goriva i bliže upoznaju sa pravilnikom za refakciju goriva.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo